Terapia ruchowa może być skuteczną metodą leczenia związanych z dolegliwościami bólowymi zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego!

Zespoły bólowe związane z zaburzeniami stawu skroniowo-żuchwowego (TMD) stanowią częsty problem w dziedzinie stomatologii, który może znacząco wpływać na jakość życia pacjentów. W poszukiwaniu skutecznych metod leczenia bólu związanego z TMD, terapia ruchowa zyskuje coraz większą popularność. 

Terapia ruchowa, oparta na odpowiednio dobranych ćwiczeniach, ma na celu poprawę funkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ), redukcję bólu oraz przywrócenie prawidłowego zakresu ruchu. Wykonywanie specjalnie opracowanych ćwiczeń może przynieść korzyści w zakresie zmniejszenia bólu, poprawy elastyczności mięśni żucia oraz odzyskania pełnej funkcji żucia. 

Badania naukowe sugerują, że terapia ruchowa może być skutecznym narzędziem w leczeniu bólu związanego z TMD. Przeprowadzone badania wykazują, że regularne wykonywanie ćwiczeń terapeutycznych może prowadzić do redukcji bólu, poprawy zakresu ruchu oraz zmniejszenia napięcia mięśniowego w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego. 

Ważne jest, aby terapia ruchowa była indywidualnie dostosowana do potrzeb i możliwości każdego pacjenta. 

Badanie przeprowadzone przez japońskich badaczy miało na celu ocenę skuteczności terapii ruchowej w łagodzeniu bólu i poprawie ruchomości żuchwy u pacjentów z bólowymi zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych (TMD). Przeanalizowano szeroką bazę danych, która obejmowała łącznie 3 388 tytułów. Po przeprowadzeniu badań przesiewowych oraz starannej ocenie pełnych tekstów, do analizy włączono jedynie 5 badań, w których wzięło udział łącznie 145 uczestników. Wyniki analizy jednoznacznie wskazały, że ćwiczenia koordynacyjne odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu bólu i poprawie ruchomości stawów u pacjentów z TMD. Odkrycie to sugeruje, że terapia ruchowa, zwłaszcza z wykorzystaniem specjalnie dobranych ćwiczeń koordynacyjnych, może stanowić skuteczne narzędzie w leczeniu tego rodzaju schorzeń. 

Badanie przeprowadzone przez japońskich badaczy dostarcza cennych informacji, które mogą mieć istotne znaczenie dla praktyki stomatologicznej. Wyniki sugerują, że terapia ruchowa powinna być uwzględniana jako ważna metoda leczenia pacjentów z bólowymi zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych. Wprowadzenie odpowiednio dobranych ćwiczeń koordynacyjnych może przynieść korzyści w postaci łagodzenia bólu i poprawy zakresu ruchu, co ma istotne znaczenie dla jakości życia pacjentów. 

W kontekście tych wyników, ważne jest, aby dentyści i inni specjaliści zajmujący się leczeniem TMD byli świadomi roli terapii ruchowej. Współpraca z fizjoterapeutami specjalizującymi się w terapii stomatologicznej może przyczynić się do jeszcze lepszych wyników terapeutycznych i skutecznego zarządzania bólem u pacjentów z TMD. 


Bibliografia: 

  • Shimada A, Ogawa T, Sammour SR, Narihara T, Kinomura S, Koide R, Noma N, Sasaki K. Effectiveness of exercise therapy on pain relief and jaw mobility in patients with pain-related temporomandibular disorders: a systematic review. Front Oral Health. 2023 Jul 12;4:1170966. doi: 10.3389/froh.2023.1170966. PMID: 37521175; PMCID: PMC10382173. 
  • List T, Jensen RH. Temporomandibular disorders: old ideas and new concepts. Cephalalgia. (2017) 37(7):692–704. 10.1177/0333102416686302  
  • Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet J, et al. Diagnostic criteria for temporomandibular disorders (DC/TMD) for clinical and research applications: recommendations of the international RDC/TMD consortium network* and orofacial pain special interest group†. J Oral Facial Pain Headache. (2014) 28(1):6–27. 10.11607/jop.1151