Innowacyjne wsparcie terapii regeneracyjnych: pierwszy w Polsce bank tkanek i komórek pobranych z jamy ustnej

00:11:01

Medycyna regeneracyjna zdobywa w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie lekarzy i pacjentów. Z tego powodu dynamicznie rośnie także zapotrzebowanie na innowacyjne terapie, których celem jest regeneracja i naprawa uszkodzonych tkanek, komórek i narządów oraz wspomaganie procesu gojenia.

Najważniejszym elementem tego rodzaju terapii jest dostęp do dobrej jakości materiału biologicznego o potencjale regeneracyjnym. Do tej pory najpowszechniejszymi źródłami komórek wykorzystywanych do spersonalizowanych celów terapeutycznych był szpik kostny oraz krew obwodowa lub pępowinowa, co sprawiało, że nie każdy pacjent mógł zabezpieczyć swój materiał biologiczny do późniejszego wykorzystania w terapii regeneracyjnej.

W ostatnim czasie pojawiły się jednak nowe możliwości. Szczególnie atrakcyjnym źródłem komórek, które mogą być wykorzystywane do personalizowanych terapii regeneracyjnych okazały się tkanki dziąsła i komórki miazgi zęba. Właśnie dlatego w 2022 r. firma Celliva stworzyła w Poznaniu pierwszy na świecie bank tkanek dziąsła i pierwszy w Polsce bank tkanek i komórek miazgi zębowej, umożliwiający przechowywanie tego rodzaju materiału.

Na czym polega usługa bankowania tkanek pobranych z jamy ustnej? W jaki konkretnie sposób pacjenci i lekarze mogą w pełni wykorzystać potencjał przechowanego w banku materiału?

Odpowiedzi na powyższe pytania udziela w nagraniu wideo Zuzanna Stern, prezes firmy Cellivia. Z filmu dowiesz się także:

• Gdzie pacjent może przekazać materiał przeznaczony do bankowania?

• Na czym polega kwalifikacja do usługi bankowania tkanek?

• Kto decyduje o tym, czy materiał można bankować?

• W jakim wieku najlepiej skorzystać z bankowania?

• Podczas jakich zabiegów stomatologicznych można pobrać tkanki przeznaczone do bankowania?

• Z jakich produktów opartych na materiale biologicznym mogą korzystać obecnie pacjenci?

• Jak można zastosować komórki pobrane w jamie ustnej w stomatologii, implantologii i chirurgii stomatologicznej?