Pogrypowe zapalenie mięśnia sercowego

Chociaż pogrypowe zapalenie mięśnia sercowego zwykle przebiega bezobjawowo, to ze względu na epidemiologię grypy oraz potencjalnie groźne powikłania choroby i jej podstępny przebieg wymaga ostrożnego różnicowania w diagnostyce. Adekwatne leczenie powinno być wdrożone możliwie najszybciej po wykonaniu przynajmniej podstawowych badań określających funkcję mięśnia sercowego. Ważne jest również edukowanie pacjentów, gdyż ich wyczulenie na objawy kardiologiczne występujące w trakcie infekcji grypowej lub po niej może zaprocentować szybkim wprowadzeniem skutecznej terapii.

Chociaż pogrypowe zapalenie mięśnia sercowego zwykle przebiega bezobjawowo, to ze względu na epidemiologię grypy oraz potencjalnie groźne powikłania choroby i jej podstępny przebieg wymaga ostrożnego różnicowania w diagnostyce. Adekwatne leczenie powinno być wdrożone możliwie najszybciej po wykonaniu przynajmniej podstawowych badań określających funkcję mięśnia sercowego. Ważne jest również edukowanie pacjentów, gdyż ich wyczulenie na objawy kardiologiczne występujące w trakcie infekcji grypowej lub po niej może zaprocentować szybkim wprowadzeniem skutecznej terapii.

Kardiologia

Pogrypowe zapalenie mięśnia sercowego

dr n. med. Radosław Sierpiński1
dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK2

1Klinika Zaburzeń Rytmu Serca, Instytut Kardiologii w Warszawie

2Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Andrzej Ciszewski, prof. nadzw. IK, Oddział Kardiologii Inwazyjnej, Instytut Kardiologii w Warszawie, ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

Chociaż pogrypowe zapalenie mięśnia sercowego zwykle przebiega bezobjawowo, to ze względu na epidemiologię grypy oraz potencjalnie groźne powikłania choroby i jej podstępny przebieg wymaga ostrożnego różnicowania w diagnostyce. Adekwatne leczenie powinno być wdrożone możliwie najszybciej po wykonaniu przynajmniej podstawowych badań określających funkcję mięśnia sercowego. Ważne jest również edukowanie pacjentów, gdyż ich wyczulenie na objawy kardiologiczne występujące w trakcie infekcji grypowej lub po niej może zaprocentować szybkim wprowadzeniem skutecznej terapii.

Cele artykułu

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien wiedzieć:

• jak rozpoznać przypadki wymagające diagnostyki w kierunku pogrypowego zapalenia mięśnia sercowego

• jak wdrożyć diagnostykę pogrypowego zapalenia mięśnia sercowego

• jak wdrożyć podstawowe leczenie pogrypowego zapalenia mięśnia sercowego

• jak rozpoznać przypadki wymagające pilnego skierowania chorego z pogrypowym zapaleniem mięśnia sercowego