Grypa w ciąży i okresie okołoporodowym

Wirus grypy należy do wirusów RNA z rodziny Orthomyxoviridae. Znane są trzy osobne typy zakażające ludzi (A, B, C) oraz podtypy oznaczone zgodnie z charakterystyką antygenową kombinacji dwóch protein powierzchniowych: hemaglutyniny (H, 18 podtypów) i neuraminidazy (N, 11 podtypów). Wśród wirusów grypy typu A, oprócz podtypu H i N, wyróżniamy zmienność na poziomie szczepu (warianty genetyczne). Często oznaczany jest również rezerwuar początkowej transmisji międzygatunkowej (np. grypa ptasia, świńska). Wirusy grypy typu B i C wyróżniają się mniejszą zmiennością genetyczną i nie wymagają dodatkowego opisu zmienności hemaglutyniny i neuraminidazy.

Wirus grypy należy do wirusów RNA z rodziny Orthomyxoviridae. Znane są trzy osobne typy zakażające ludzi (A, B, C) oraz podtypy oznaczone zgodnie z charakterystyką antygenową kombinacji dwóch protein powierzchniowych: hemaglutyniny (H, 18 podtypów) i neuraminidazy (N, 11 podtypów). Wśród wirusów grypy typu A, oprócz podtypu H i N, wyróżniamy zmienność na poziomie szczepu (warianty genetyczne). Często oznaczany jest również rezerwuar początkowej transmisji międzygatunkowej (np. grypa ptasia, świńska). Wirusy grypy typu B i C wyróżniają się mniejszą zmiennością genetyczną i nie wymagają dodatkowego opisu zmienności hemaglutyniny i neuraminidazy.

Grypa

prof. dr hab. n. med. Miłosz Parczewski

Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych,
Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Charakterystyka patogenu

Wirus grypy należy do wirusów RNA z rodziny Orthomyxoviridae. Znane są trzy osobne typy zakażające ludzi (A, B, C) oraz podtypy oznaczone zgodnie z charakterystyką antygenową kombinacji dwóch protein powierzchniowych: hemaglutyniny (H, 18 podtypów) i neuraminidazy (N, 11 podtypów). Wśród wirusów grypy typu A, oprócz podtypu H i N, wyróżniamy zmienność na poziomie szczepu (warianty genetyczne). Często oznaczany jest również rezerwuar początkowej transmisji międzygatunkowej (np. grypa ptasia, świńska). Wirusy grypy typu B i C wyróżniają się mniejszą zmiennością genetyczną i nie wymagają dodatkowego opisu zmienności hemaglutyniny i neuraminidazy.

Kształt wirionu grypy jest sferyczny, z otoczką lipidową oraz protruzjami glikoprotein H i N. Wiriony grypy wnikają do komórki na drodze endocytozy, następnie wirusowa hemaglutynina pośredniczy w fuzji z błoną endosomalną i wirus przenika do cytop...

Przesunięcie antygenowe obejmuje zmianę typu całego regionu kodującego N i/lub H. Często spowodowane jest przeskokiem z rezerwuaru zwierzęcego, co ma związek z utratą odporności populacyjnej i rozwojem pandemii (zwiększenie liczby przypadków i duż...