Problemy z chodzeniem u 3,5-letniego chłopca

3,5-letni chłopiec został przyjęty na oddział z powodu bólów mięśniowych uniemożliwiających chodzenie, które pojawiły się dobę wcześniej. 3 tygodnie przed hospitalizacją rozpoczęto u niego leczenie ambulatoryjnie klarytromycyną z powodu zapalenia płuc, które trwało 14 dni. 2 dni po zakończeniu antybiotykoterapii dziecko ponownie zagorączkowało. Podawano amoksycylinę z kwasem klawulanowym, którą po trzech dawkach odstawiono (zgodnie z zaleceniem konsultującego lekarza) z powodu biegunki oraz wymiotów.

3,5-letni chłopiec został przyjęty na oddział z powodu bólów mięśniowych uniemożliwiających chodzenie, które pojawiły się dobę wcześniej. 3 tygodnie przed hospitalizacją rozpoczęto u niego leczenie ambulatoryjnie klarytromycyną z powodu zapalenia płuc, które trwało 14 dni. 2 dni po zakończeniu antybiotykoterapii dziecko ponownie zagorączkowało. Podawano amoksycylinę z kwasem klawulanowym, którą po trzech dawkach odstawiono (zgodnie z zaleceniem konsultującego lekarza) z powodu biegunki oraz wymiotów.

Problemy z chodzeniem u 3,5-letniego chłopca

lek. Bartosz Siewert1
dr n. med. Ilona Małecka1,2
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki1,2

1Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2Oddział Obserwacyjno-Zakaźny, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Adres do korespondencji: lek. Bartosz Siewert

Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Collegium Maius

ul. Fredry 10, 61-701 Poznań; e-mail: bartosz.siewert@gmail.com

Opis przypadku

3,5-letni chłopiec został przyjęty na oddział z powodu bólów mięśniowych uniemożliwiających chodzenie, które pojawiły się dobę wcześniej. 3 tygodnie przed hospitalizacją rozpoczęto u niego leczenie ambulatoryjnie klarytromycyną z powodu zapalenia płuc, które trwało 14 dni. 2 dni po zakończeniu antybiotykoterapii dziecko ponownie zagorączkowało. Podawano amoksycylinę z kwasem klawulanowym, którą po trzech dawkach odstawiono (zgodnie z zaleceniem konsultującego lekarza) z powodu biegunki oraz wymiotów.


Pacjent choruje przewlekle na astmę oskrzelową leczoną wziewnie, znajduje się pod stałą opieką pulmonologa, jest szczepiony zgodnie z program szczepień ochronnych, bez szczepień zalecanych.