Grypa u osób w starszym wieku

Grypa jest częstą chorobą zakaźną układu oddechowego. Według danych World Health Organization (WHO) co roku na grypę i zakażenia wirusami grypopodobnymi choruje od 330 mln do 1,575 mld ludzi, 3-5 mln osób cierpi z powodu ostrych objawów tej choroby, a umiera od 500 000 do miliona osób.

Grypa jest częstą chorobą zakaźną układu oddechowego. Według danych World Health Organization (WHO) co roku na grypę i zakażenia wirusami grypopodobnymi choruje od 330 mln do 1,575 mld ludzi, 3-5 mln osób cierpi z powodu ostrych objawów tej choroby, a umiera od 500 000 do miliona osób.

Grypa u osób w starszym wieku

dr n. med. Agata Dutkowska

prof. dr hab. n. med. Adam Antczak

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Adam Antczak, Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź

  • Grypa wyróżnia się spośród innych chorób wirusowych układu oddechowego ze względu na ryzyko rozwoju ciężkich powikłań
  • Pacjenci w podeszłym wieku (>65 r.ż.) mają większą skłonność do infekcji wirusowych i znajdują się w grupie wysokiego ryzyka rozwoju powikłań grypy, które mogą być przyczyną hospitalizacji, a czasem nawet zgonu
  • Częste współistnienie chorób przewlekłych u osób w zaawansowanym wieku w przebiegu infekcji może prowadzić do ich dekompensacji

Grypa

Grypa jest częstą chorobą zakaźną układu oddechowego. Według danych World Health Organization (WHO) co roku na grypę i zakażenia wirusami grypopodobnymi choruje od 330 mln do 1,575 mld ludzi, 3-5 mln osób cierpi z powodu ostrych objawów tej choroby, a umiera od 500 000 do miliona osób1.