Szczepienia przeciw grypie wśród personelu medycznego

Szczepienia przeciw grypie wśród personelu medycznego wiążą się z poprawą bezpieczeństwa pacjentów i obniżeniem śmiertelności, np. w populacji pacjentów objętych opieką długoterminową. W badaniu przeprowadzonym w USA wzrost wyszczepialności przeciw grypie u personelu medycznego skorelowany był z redukcją liczby przypadków potwierdzonej laboratoryjnie grypy wśród personelu oraz ze zmniejszeniem liczby zakażeń szpitalnych.

Szczepienia przeciw grypie wśród personelu medycznego wiążą się z poprawą bezpieczeństwa pacjentów i obniżeniem śmiertelności, np. w populacji pacjentów objętych opieką długoterminową. W badaniu przeprowadzonym w USA wzrost wyszczepialności przeciw grypie u personelu medycznego skorelowany był z redukcją liczby przypadków potwierdzonej laboratoryjnie grypy wśród personelu oraz ze zmniejszeniem liczby zakażeń szpitalnych.

Szczepienia przeciw grypie wśród personelu medycznego

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch, Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

  • Szczepienia przeciw grypie u personelu medycznego zapobiegają zachorowaniom oraz powikłaniom grypy u osób szczepionych, chronią też pacjentów (strategia kokonowa)
  • Przeprowadzanie szczepień przeciw grypie jest zalecane u personelu medycznego co sezon (u wszystkich, którzy nie mają przeciwwskazań medycznych do szczepienia), niezależnie od stanowiska pracy i posiadanej specjalizacji
  • Stan zaszczepienia personelu medycznego przeciw grypie stanowi jeden ze wskaźników jakości opieki nad pacjentami, a szczepienia powinny być postrzegane jako obowiązek etyczny wobec chorych

Epidemiologia zachorowań na grypę u personelu medycznego

Grypa sezonowa stanowi poważne wyzwanie dla indywidualnych pacjentów oraz zdrowia publicznego. Zachorowania na grypę mają ciężki przebieg u 3-5 mln pacjentów w skali globalnej rocznie, powodując milion zgonów1. Pracownicy medyczni, a zwłaszcza ci ...

Zachorowanie na grypę u przedstawicieli zawodów medycznych stanowi zagrożenie dla pacjentów, dla których pracownicy mogą być źródłem zakażenia. Należy podkreślić, że w wielu badaniach wykazano, iż personel medyczny świadczy usługi medyczne (przych...