Kliniczna i laboratoryjna diagnostyka grypy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci

Szczególną grupę stanowią niemowlęta i małe dzieci, u których objawy grypy zazwyczaj są nie do odróżnienia od sepsy bakteryjnej. Choroba ma nagły początek, przebiega z wysoką gorączką, osłabieniem, rozdrażnieniem, odmową jedzenia, a objawy oddechowe (od zwykłego nieżytu nosa do cech niewydolności oddechowej) są przesłonięte przez dominujące objawy ogólne. Grypa bardzo często przebiega z niepokojąco wysoką gorączką już w pierwszych godzinach lub dniach choroby, co czasami sprawia, że u pacjenta rozpoznaje się gorączkę nieznanego pochodzenia lub podejrzewa sepsę.

Szczególną grupę stanowią niemowlęta i małe dzieci, u których objawy grypy zazwyczaj są nie do odróżnienia od sepsy bakteryjnej. Choroba ma nagły początek, przebiega z wysoką gorączką, osłabieniem, rozdrażnieniem, odmową jedzenia, a objawy oddechowe (od zwykłego nieżytu nosa do cech niewydolności oddechowej) są przesłonięte przez dominujące objawy ogólne. Grypa bardzo często przebiega z niepokojąco wysoką gorączką już w pierwszych godzinach lub dniach choroby, co czasami sprawia, że u pacjenta rozpoznaje się gorączkę nieznanego pochodzenia lub podejrzewa sepsę.

Kliniczna i laboratoryjna diagnostyka grypy ze szczególnym uwzględnieniem dzieci

dr hab. n. med. Ernest Kuchar

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym II Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Ernest Kuchar, Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny i Pediatrii WUM, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

  • Objawy grypy są skorelowane z wiekiem; typowe objawy kliniczne (nieżyt nosa, gorączka z towarzyszącymi dreszczami, kaszel, ból głowy, bóle stawów i mięśni oraz osłabienie i złe samopoczucie) zwykle występują u pacjentów w wieku >3-4 lat
  • Stosowanie szybkich testów grypowych ogranicza liczbę zbędnych badań laboratoryjnych, nadużywanie antybiotyków i pozwala na racjonalne stosowanie leków przeciwwirusowych, a ponadto zmniejsza obciążenie placówek opieki zdrowotnej i umożliwia zastosowanie środków kontroli zakażeń
  • Interpretując wyniki badań, należy uwzględniać prawdopodobieństwo grypy na podstawie wywiadu, objawów, parametry zastosowanego testu diagnostycznego (czułość i swoistość) oraz dane na temat aktualnej epidemiologii grypy

Leczenie grypy jest najskuteczniejsze, gdy stosuje się je na wczesnym etapie choroby, dlatego też szybka diagnoza jest ważnym elementem opieki lekarskiej. Do typowych objawów niepowikłanej grypy u starszych dzieci, nastolatków i dorosłych należą: ...