Szczepienia personelu medycznego w pytaniach i odpowiedziach

Omówienie najważniejszych szczepień, które powinny być wykonywane u przedstawicieli zawodów medycznych. Najczęstsze wątpliwości dotyczące szczepień wśród pracowników ochrony zdrowia – analiza przypadków. Kontakt personelu medycznego z chorym na krztusiec – jaką strategię przyjąć? Szczepienie pracowników ochrony zdrowia przeciwko grypie – dlaczego w każdym sezonie powinno być priorytetem?

Szczepienia personelu medycznego w pytaniach i odpowiedziach

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

e-mail: anitsch@wum.edu.pl

  • Omówienie najważniejszych szczepień, które powinny być wykonywane u przedstawicieli zawodów medycznych
  • Najczęstsze wątpliwości dotyczące szczepień wśród pracowników ochrony zdrowia – analiza przypadków
  • Kontakt personelu medycznego z chorym na krztusiec – jaką strategię przyjąć?
  • Szczepienie pracowników ochrony zdrowia przeciwko grypie – dlaczego
  • w każdym sezonie powinno być priorytetem?

Wprowadzenie

Szczepienia ochronne u personelu medycznego pozostają istotną kwestią profilaktyczną od zawsze, nie tylko w dobie pandemii COVID-19. Szczepienia zalecane, choć rekomendowane przez wiele eksperckich organizacji (zarówno międzynarodowych, jak i krajowych), wykonywane są rzadko, a liczba szczepień obowiązkowych (co w polskich warunkach oznacza ich finansowanie ze środków budżetowych) jest bardzo ograniczona (jedyne szczepienie obowiązkowe to szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B [WZW B])1.

Za najważniejsze szczepienia, które powinny być wykonywane u przedstawicieli zawodów medycznych, należy uznać szczepienia przeciw grypie, krztuścowi, odrze, śwince, różyczce i ospie wietrznej2. Są to szczepienia zapobiegające chorobom częstym i po...