Grypa u kobiet w ciąży – czy przebiega inaczej? Możliwe powikłania u ciężarnej i u płodu

Korzyści ze szczepienia kobiet w okresie ciąży przeciwko grypie

Podstawowe korzyści wynikające z przeprowadzenia szczepienia przeciwko grypie w grupie ciężarnych to przede wszystkim zmniejszenie liczby kobiet, które zachorują na grypę. Wśród pacjentek, które zachorują, znajdzie się grupa z samoograniczającą się, łagodną (poronną) postacią infekcji. Największa jednak korzyść ze szczepienia polega na znacznym zmniejszeniu liczby chorych, u których przebieg infekcji będzie bardzo ciężki i będzie wymagał hospitalizacji oraz intensywnej terapii.

Należy podkreślić korzyści dla niemowląt w pierwszym półroczu życia wynikające ze szczepienia ciężarnych – dzieci te nie mogą być szczepione przeciw grypie, ponieważ szczepionka jest zarejestrowana do podawania po ukończeniu pełnych sześciu miesięcy życia. Niedojrzałość układu odpornościowego niemowląt, w szczególności w pierwszych sześciu miesiącach życia, powoduje zwiększoną zapadalność na grypę oraz kilkukrotnie częstsze hospitalizacje z jej powodu w porównaniu z niemowlętami w wieku 6-23 miesięcy33. W jednym z badań szczepienie przeciwko grypie kobiet w ciąży wiązało się z 91,5% skutecznością (95% CI 61,7-98,1%) w zapobieganiu hospitalizacji z powodu grypy wśród niemowląt w pierwszych sześciu miesiącach życia w analizie wieloczynnikowej34. Szczepienie grupy kobiet ciężarnych pomaga zatem chronić noworodki i niemowlęta, które są zbyt niedojrzałe, by można je było poddać tej procedurze (jak już wspomniano, szczepienia dla dzieci są zarejestrowane od 6 msc.ż.), a dla których grypa stanowi największe zagrożenie.


Artykuł opublikowany w „Wydaniu Specjalnym Medycyny po Dyplomie ” 2021; str. 9-12