Szczególne korzyści ze szczepień przeciwko grypie w czasie pandemii COVID-19

Szczególne korzyści ze szczepień przeciwko grypie w czasie pandemii COVID-19

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch

dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego,

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

Small nitsch osuch aneta opt

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aneta Nitsch-Osuch

Small jagielska anna opt

dr n. med. i n. o zdr. Anna Jagielska

  • Realizacja programów szczepień ochronnych pozwala osiągnąć korzyści na czterech poziomach: od prewencji zakażeń indywidualnych, poprzez ochronę populacyjną i ochronę globalną, do zapobiegania zakażeniom kolejnych pokoleń
  • Szczepionki przeciwko grypie są dostępne na rynku medycznym od kilku dziesięcioleci, mają potwierdzoną skuteczność i bezpieczeństwo, a ponadto w ich przypadku notuje się najmniej niepożądanych odczynów poszczepiennych
  • Podawanie szczepionek przeciwko grypie kobietom w ciąży jest całkowicie bezpieczne zarówno dla matki, jak i płodu


Grypa (łac. influenza) jest chorobą zakaźną wywołaną przez wirusa grypy, przebiegającą z zespołem objawów klinicznych związanych z ostrym zakażeniem układu oddechowego1.

W sezonach poprzedzających pandemię COVID-19 liczba zachorowań na grypę i choroby grypopodobne w Polsce wahała się od ponad 4 do ponad 5 mln przypadków. Natomiast w pierwszym sezonie w trakcie pandemii COVID-19 (2019/2020) ww. zachorowań było o 13,2% mniej, przy czym w poszczególnych miesiącach tego okresu obserwowano nawet do pięciu razy mniej przypadków niż w odpowiadających miesiącach sezonu 2018/2019. Było to efektem ograniczeń w życiu społecznym wprowadzonych z związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-22.

Pandemia COVID-19 została wywołana przez nowy typ koronawirusa SARS-CoV-2 na przełomie 2019 i 2020 r.3 Wspomniane choroby wirusowe mają niewielkie – i w związku z tym łatwe do przeoczenia w praktyce klinicznej – różnice w początkowej fazie choroby: średni czas inkubacji wirusów grypy jest krótszy w porówaniu z wirusem SARS-CoV-2 (2 dni vs 4 dni odpowiednio), a wirus SARS-CoV-2 ma istotnie niższy wskaźnik mutacji niż inne wirusy RNA, przy czym objawy zakażeń oboma wirusami są bardzo podobne: gorączka >38,0°C, często z towarzyszącymi dreszczami, bólem głowy, objawami ze strony górnych dróg oddechowych (ból gardła, kaszel), bóle mięśni i stawów4-6. Większe różnice są obserwowane w przypadku powikłań zakażenia wirusami grypy lub SARS-CoV-2. Według danych amerykańskich COVID-19 cechuje się większym ryzykiem powikłań, takich jak: ostra niewydolność oddechowa (ARDS – acute respiratory distress syndrome) (18,6 razy wyższe ryzyko), zapalenie mięśnia sercowego (2,56), zakrzepica żył głębokich (2,81), zatorowość płucna (2,10), krwotok wewnątrzczaszkowy (2,85), ostre zapalenie wątoby i ostra niewydolność wątroby (3,13), bakteriemia (2,46), choroba wrzodowa żołądka (2,65). Ciężki przebieg COVID-19 skutkuje pięciokrotnie wyższą śmiertelnością w porównaniu z ciężko przebiegającą grypą (21% vs 3,8% odpowiednio)7.

Opublikowane obserwacje z badań laboratoryjnych oraz z praktyki klinicznej jednoznacznie wskazują na cięższy przebieg COVID-19 w przypadku jednoczesnego zakażenia wirusem grypy typu A. Jak zaobserwowano w modelu zwierzęcym, wirus grypy typu A promuje wnikanie wirusa SARS-CoV-2 do większej liczby komórek, powodując cięższe uszkodzenia tkanki płucnej. Nie zaobserwowano podobnych zależności w przypadku koinfekcji innymi wirusami wywołującymi zakażenia dróg oddechowych, co jest prawdopodobnie związane z unikalnym dla wirusa grypy typu A zwiększaniem ekspresji komórkowych receptorów enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2 – angiotensin-converting enzyme 2)8. Jest to kolejny przykład takiego negatywnego wpływu koinfekcji wirusami grypy, wcześniejszy dotyczył zakażeń meningokokami. Analiza danych amerykańskich z dziewięciu stanów z lat 1989-2009 wykazała, że szczyt zachorowań na grypę poprzedzało zwiększenie zachorowań na chorobę meningokokową w okresie krótszym niż dwa tygodnie i wzrosty tych zachorowań były ściśle skorelowane w czasie, w szczególności dla podtypów H3N2 i H1N1 wirusa grypy. Oszacowano, że 12,8% wszystkich przypadków choroby meningokokowej może być powiązanych z zachorowaniem na grypę do dwóch tygodni wstecz, przy czym w szczycie zachorowań na grypę odsetek przypadków choroby meningokokowej jako powikłania grypy wzrastał do 59% wszystkich zakażeń meningokokami9.

Zapobieganie chorobom zakaźnym poprzez szczepienia

Small 1497

Tabela 1. Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu i powikłań grypy (w tym hospitalizacji i zgonu)1,18

Small 1520

Tabela 2. Wskazania do szczepienia przeciwko grypie na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego21

Small 1543

Tabela 3. Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19*

Warto pamiętać, że możemy zapobiegać chorobom zakaźnym. Podstawą ich prewencji są szczepienia i w przypadku opracowania skutecznej szczepionki stanowią najtańszą metodę zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej w populacji oraz zapobiegania powikłaniom zakażeń. Skuteczna realizacja programów szczepień ochronnych pozwala na osiągnięcie korzyści na czterech poziomach: od prewencji zakażeń indywidualnych, poprzez ochronę populacyjną i ochronę globalną, do zapobiegania zakażeniom kolejnych pokoleń. Zarówno w przypadku grypy, jak i COVID-19 szczepienia są realizowane w Polsce i na świecie10,11. Szczepionki przeciwko grypie należą do szczepionek o najmniejszej liczbie rejestrowanych niepożądanych odczynów poszczepiennych12. Kluczowym aspektem jest osiągnięcie wystarczającego poziomu zaszczepienia populacji, który zgodnie z rekomendacjami World Health Organization (WHO) dla grypy wynosi 75% i – niestety – nie został osiągnięty przez większość krajów europejskich, w tym przez Polskę13. Średni poziom zaszczepienia populacji polskiej przeciwko grypie wyniósł 4,12% w sezonie 2019/2020 i po raz pierwszy od czasu sezonu 2011/2012 przekroczył granicę 4%14. Według badań przeprowadzanych corocznie w listopadzie przez Centrum Badania Opinii Społecznych odsetek osób deklarujących zaszczepienie przeciwko grypie w sezonie 2020/2021 (jako pierwszym w czasie pandemii COVID-19) nie zmienił się w porównaniu z sezonami poprzednimi i wyniósł 6%, natomiast zwiększył się do 14% odsetek osób deklarujących chęć zaszczepienia przeciwko grypie15. Zgodnie z raportami Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej do sierpnia 2021 r. ponad 18,2 mln osób zostało w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 w Polsce16. W artykule „Szczepienia ochronne w Polsce” opublikowanym przez Biuro Analiz Sejmowych w czerwcu 2021 r. dr Zgliczyński podkreślił konieczność wdrożenia nowych narzędzi służących budowaniu postaw proszczepiennych, do których zaliczył: przeciwdziałanie rozpowszechnieniu fake news, wprowadzenie edukacji na temat szczepień do programów nauczania, stosowanie przystępnej i spersonalizowanej komunikacji, publiczną debatę na temat szczepień osób dorosłych oraz budowanie zaufania do programów szczepień jako elementu programów promocji zdrowia w miejscu pracy17. Aspekty te w szczególności dotyczą szczepień przeciwko grypie, które powinny być powtarzane corocznie od momentu ukończenia 6 msc.ż. aż do śmierci, w związku z czym nie kończą się po osiągnięciu wieku dojrzewania i powinny być kontynuowane u osób dorosłych. Dorośli również stanowią większość grup ryzyka ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy (przy czym grupą priorytetową są kobiety ciężarne) (tab. 1 i 2), podobnie jest w przypadku czynników ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 (tab. 3)1,18-20.

Dzięki skutecznej realizacji programów szczepień ochronnych najszybciej osiągane są korzyści związane z zapobieganiem zakażeniom indywidualnym i ich powikłaniom. Szczepiąc dzieci od 6 msc.ż., chroni się je przed ciężkim i powikłanym przebiegiem grypy, na które są narażone ze względu na wąskie w tym wieku drogi oddechowe. Zredukuje się również ryzyko koinfekcji COVID-19 czy meningokokami, w szczególności w przypadku niemożności wykonania tych szczepień z innych powodów (np. wiek czy brak finansowania szczepień ze środków publicznych)9. Szczepienie dzieci odgrywa również istotną rolę w zapobieganiu szerzeniu się zakażeń w populacji ogólnej z racji częstego bezobjawowego lub skąpo objawowego przebiegu grypy w tej grupie wiekowej13.

Small 1692

Tabela 4. Obserwowane korzyści ze szczepień przeciwko grypie w grupach ryzyka ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy23-33

Ze względu na kilkudziesięcioletnią dostępność szczepionek przeciwko grypie na rynku medycznym mają one potwierdzoną skuteczność i bezpieczeństwo. Ich zastosowanie u osób, które się wahają, czy poddać się szczepieniu przeciwko COVID-19, może przynieść korzyści nie tylko w postaci łatwiejszego różnicowania klinicznego w przypadku infekcji grypopodobnej, lecz także pośrednio w sytuacji koinfekcji wirusem SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem ciężkiej postaci COVID-19. Dotyczy to w szczególności pacjentów z ww. grup ryzyka, u których szczepionka przeciwko grypie zapobiega hospitalizacji w przebiegu infekcji wirusem grypy, co może być kluczowe w sytuacji braku miejsc w szpitalach w trakcie możliwej fali pandemii COVID-19 (tab. 4)23-33.

Szczepienia kobiet w ciąży

Warto podkreślić, że realizując programy szczepień ochronnych u kobiet ciężarnych od razu spełnione zostają cele szczepień według Atzinger i Henna nie tylko w ramach poziomu pierwszego (ochrona indywidualnego pacjenta), lecz także ostatniego (ochrona kolejnych pokoleń)10. Szczepienie kobiet ciężarnych przeciwko grypie redukowało zarówno ryzyko zachorowania na grypę u niemowląt o ok. 70%, jak i występowanie chorób układu oddechowego z towarzyszącą gorączką o prawie 30%34. Należy podkreślić, że zaszczepienie kobiet ciężarnych przeciwko grypie pandemicznej w 2009 r. nie spowodowało negatywnych skutków zdrowotnych u dzieci poddanych ekspozycji na szczepionkę w życiu płodowym35, jak również nie zwiększało ryzyka porodu przedwczesnego czy niskiej masy urodzeniowej w stosunku do wieku ciążowego36. Kluczowym elemetem jest nie tylko zwalczanie nieuzasadnionych naukowo teorii o szkodliwości szczepień przeciwko grypie w czasie ciąży, lecz także odpowiednia edukacja, promowanie szczepień i zapewnienie dostępności szczepionek w poradniach dla kobiet ciężarnych, dzięki czemu szczepienie może zostać wykonane przy okazji rytynowej wizyty u lekarza położnika. Zwiększało to odsetek zaszczepionych ciężarnych do ponad 70%37,38, natomiast zapewnienie refundacji szczepień przeciwko grypie kobietom ciężarnym przełożyło się na ponaddwukrotnie wyższy poziom zaszczepienia tej grupy pacjentek39.

Refundacja szczepień

Small 1716

Tabela 5. Refundacja szczepionek przeciw grypie (stan na wrzesień 2021 r.40)