Szczególne korzyści ze szczepień przeciwko grypie w czasie pandemii COVID-19

Small 1739

Tabela 6. Grupy osób objętych bezpłatnym szczepieniem przeciwko grypie zgodnie z Rozporzędzeniem Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/202241

Zgodnie z obowiązującymi w sierpniu 2021 r. przepisami szczepionki przeciw grypie są refundowane wybranym grupom pacjentów (tab. 5), a dzięki Rozporzędzeniu Ministra Zdrowia w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 rozszerzono listę osób objętych bezpłatnymi szczepieniami przeciwko grypie (tab. 6)11,41. W lipcu 2021 r. opublikowano rekomendację nr 93/2021 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącą objęcia 50% refundacją produktu leczniczego Vaxigrip Tetra we wskazaniu: czynne uodpornienie dzieci od ukończenia 6 msc.ż. do ukończenia 24 msc.ż. oraz od ukończenia 60 msc.ż. do 18 r.ż. w zapobieganiu grypie wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które są zawarte w szczepionce, oraz rekomendację nr 93/2021 dotyczącą objęcia refundacją szczepionki przeciw grypie Fluenz Tetra dla dzieci i młodzieży w wieku od 24 msc.ż. do <18 lat. Fluenz Tetra to żywa, atenuowana szczepionka przeciw grypie podawana donosowo, zawierająca zawiesinę czterech szczepów wirusa grypy: dwóch typu A oraz dwóch typu B, które replikując w nosogardzieli, wywołują zwiększenie odporności42.

Wprowadzenie refundacji szczepień przeciwko grypie dla większej liczby osób pozwoli usunąć jedną z barier dostępności szczepionki, jaką jest jej finansowanie. Jeśli będą temu jednocześnie towarzyszyć akcje promujące szczepienia i edukujące społeczeństwo (m.in. z wykorzystaniem już opracowanych materiałów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy)43, jak również stanowcze zwalczanie fake news przez środowisko medyczne, to zarówno pacjenci dorośli, jak i pediatryczni niewątpliwie odniosą korzyści ze skutecznego prowadzenia szczepień przeciw grypie w trakcie pandemii COVID-19 w postaci redukcji powyżej opisanych powikłań zakażeń tymi wirusami.


Artykuł opublikowany w „Wydaniu Specjalnym Medycyny po Dyplomie ” 2021; str. 3-8