Palaczom grozi cięższy przebieg grypy i późne następstwa choroby

Palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka ciężkich zachorowań na grypę, nawet u osób poza tym zdrowych, a negatywny efekt jest potęgowany przez choroby współistniejące, które wśród palaczy są powszechne.

Palenie papierosów jest czynnikiem ryzyka ciężkich zachorowań na grypę, nawet u osób poza tym zdrowych, a negatywny efekt jest potęgowany przez choroby współistniejące, które wśród palaczy są powszechne.

W tej grupie pacjentów wirus grypy może powodować ostrą, zagrażającą życiu, a nawet śmiertelną chorobę. Długoterminowe konsekwencje infekcji dla tych, którzy przeżyją nie są jasne, uważa się że przebyte zakażenie mogą powodować szybszą progresję choroby płuc i nasilenie ich zwłóknienia.

Badacze z USA analizowali wpływ narażenia na dym papierosowy na czynność fibroblastów płucnych po zakażeniu grypą. Pokazali, że ekspozycja myszy na dym papierosowy przez zaledwie dwa tygodnie przed zakażeniem wirusem grypy typu A powoduje nasilenie się objawów grypy. Ponadto wykazali, że ekspozycja na dym papierosowy zwiększa ilość kolagenu i liczbę fibroblastów obecnych w płucach po przechorowaniu grypy. Ten ostatni efekt jest związany z gwałtownym wzrostem produkcji aktywnego TGFβ w płucach, który następuje po ustaniu wykrywalnej replikacji wirusa. Co więcej, neutralizacja tego późnego wyrzutu TGF-β za pomocą przeciwciał osłabia nasilenie włóknienia in vivo. Ponadto autorzy pokazali, że fibroblasty pochodzące z płuc myszy eksponowanych na dym tytoniowy i zakażonych wirusem grypy mają zmieniony fenotyp. W hodowli te komórki wykazywały szybszą proliferację i wyższą ekspresję czynników wzrostu niż komórki myszy zakażonych grypą wystawionych na działanie powietrza pokojowego.

Stwierdzono, ponadto że myszy narażone na dym papierosowy wykazują wyższy wskaźnik replikacji wirusa i szybszą utratę wagi po infekcji. Powód tego zjawiska nie został wyjaśniony, ale możliwe, że ekspozycja na dym papierosowy może zmieniać podatność różnych populacji komórek nabłonkowych na infekcje, na przykład przez modulowanie odpowiedzi przeciwwirusowej lub zwiększenie liczby aktywnie dzielących się komórek. Ten raport ma bardzo ciekawe implikacje i daje solidne podstawy do dalszych badań nad patogenezą powirusowego zwłóknienia płuc, które może być niedocenianym powikłaniem choroby wywołanej przez wirusa grypy.