Czynniki wpływające na chęć szczepienia przeciw grypie

Wskaźnik szczepień przeciwko grypie w Polsce pozostaje bardzo niski, zwłaszcza w zdrowej populacji dorosłych.

Wskaźnik szczepień przeciwko grypie w Polsce pozostaje bardzo niski, zwłaszcza w zdrowej populacji dorosłych.

W sezonie 2019/20 zaledwie 4,1% populacji zostało zaszczepione.

W badaniu opublikowanym w Vaccines w maju 2022 próbowano ocenić czynniki wpływające na chęć zaszczepienia. W badaniu wzięło udział 709 uczestników, w tym 301 medyków i 408 niemedyków.

Badanie polegało na wypełnieniu kwestionariusza badającego przekonania dotyczące szczepień - postrzeganie ryzyka, oczekiwania dotyczące wyników (zyski lub straty), postrzeganie skuteczności szczepień i intencję szczepienia. Zebrano również informacje na temat dostępu do szczepień, statusu zaszczepienia w poprzednich sezonach i zmiennych socjodemograficznych.

Na koniec grudnia 2020 r. zaszczepionych było 48% medyków (w porównaniu z 8% niemedyków), taki sam odsetek niemedyków (48%) zadeklarował, że nie będzie się szczepić (w porównaniu z 24% medyków). W poprzednim sezonie grypowym zaszczepionych było 76% medyków i 30% niemedyków. W obu grupach chęć zaszczepienia się deklarowały osoby, które były przekonane o skuteczności szczepień oraz te, które regularnie poddawały się procedurze w poprzednich sezonach (szczególnie >5 sezonów). Wśród niemedyków ważnym aspektem był również dostęp do szczepionek.

Wyniki potwierdziły, że medycy mają większe zaufanie do szczepionek i częściej je przyjmują. Jednocześnie badanie pokazuje, że promocja szczepień na krótko przed sezonem grypowym powinna być skierowana do osób spoza branży medycznej, aby dostarczyć informacji wpływających na zmianę postaw dotyczące szczepień. Dodatkowo kampanie edukacyjne nie powinny ograniczać się do łagodzenia obaw dotyczących ryzyka związanego ze szczepieniem, ale przede wszystkim zwracać uwagę na korzyści wynikające z przyjęcia szczepionki. Ponadto władze kraju powinny zadbać o szeroką dostępność do szczepień.