Szczepienia dzieci z chorobami nerek

Większość dzieci z chorobami nerek nie ma niedoboru odporności i nie wymaga zmian w kalendarzu szczepień. Dzieci z zespołem nerczycowym mogą być szczepione szczepionkami inaktywowanymi; szczepionek żywych nie podaje się w okresie leczenia dużymi dawkami glikokortykosteroidów i lekami immunosupresyjnymi. U dzieci z przewlekłą chorobą nerek niedobór odporności pogłębia się wraz z pogarszaniem funkcji nerek. Odpowiedź na szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B może być upośledzona, dlatego konieczne są kontrole miana przeciwciał i ewentualne rewakcynacje. Dzieci po przeszczepieniu nerki po wczesnym okresie można szczepić szczepionkami inaktywowanymi.

Szczepienia dzieci z chorobami nerek

dr n. med. Piotr Skrzypczyk dr hab. n. med. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska

Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr n. med. Piotr Skrzypczyk
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
e -mail: pskrzypczyk@wum.edu.pl

Nie wykazano, aby szczepienia miały negatywny wpływ na przebieg chorób nerek, także tych o podłożu immunologicznym, a częstość niepożądanych odczynów poszczepiennych u dzieci z chorobami nerek nie jest większa niż w populacji ogólnej.


Wprowadzenie

Większość dzieci z chorobami nerek nie ma niedoboru odporności i nie wymaga zmian w kalendarzu szczepień. Dzieci z zespołem nerczycowym mogą być szczepione szczepionkami inaktywowanymi; szczepionek żywych nie podaje się w okresie leczenia dużymi dawkami glikokortykosteroidów i lekami immunosupresyjnymi. U dzieci z przewlekłą chorobą nerek niedobór odporności pogłębia się wraz z pogarszaniem funkcji nerek. Odpowiedź na szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B może być upośledzona, dlatego konieczne są kontrole miana przeciwciał i ewentualne rewakcynacje. Dzieci po przeszczepieniu nerki po wczesnym okresie można szczepić szczepionkami inaktywowanymi.

Ogólne zasady szczepień dzieci z chorobami nerek

Dzieci z chorobami nerek i układu moczowego stanowią grupę pacjentów o zróżnicowanym statusie immunologicznym. Większość pacjentów nie ma zaburzeń odporności. Jedynie niewielka grupa, głównie pacjenci leczeni immunosupresyjnie oraz pacjenci z prze...