Zmiany w zgłaszaniu NOP

Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Będzie nowelizacja rozporządzenia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Zmiany dotyczą formularzy, które do tej pory musiały być oznaczone pieczątką, zaś po nowelizacji będzie mógł to być także nadruk. W dokumencie czytamy: „Nowelizacja wynika z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców”. Obowiązek rezygnacji z używania pieczęci powoduje, że w razie niewypełnienia nadruku organy administracji publicznej mogą odmawiać przedsiębiorcom, z przyczyn formalnych, załatwienia jego spraw.  

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.