Rola szczepienia matki w odporności przeciwko krztuścowi u noworodka

Krztusiec jest bakteryjną chorobą zakaźną, której objawy są dokuczliwe, zwłaszcza napadowy kaszel, przypominający pianie koguta.

Krztusiec jest bakteryjną chorobą zakaźną, której objawy są dokuczliwe, zwłaszcza napadowy kaszel, przypominający pianie koguta.

Choroba jest niebezpieczna szczególnie dla nieuodpornionych noworodków i niemowląt. Dostępna jest szczepionka, której 1 dawka podawana jest dopiero w 2 miesiącu życia. Kolejne natomiast są przyjmowane w 4 i 6 miesiącu oraz 6, 14 i 19 roku życia. U dorosłych zalecane jest przyjmowanie dawki przypominającej co 10 lat.  

Szczepionka przeciwko krztuścowi nie zawiera żywych bakterii, może być więc bezpiecznie stosowana także w czasie ciąży. Optymalnym czasem do jej podania jest okres między 27 a 36 tygodniem. Dochodzi wówczas do pobudzenia produkcji nowych przeciwciał, które przechodzą przez łożysko do dziecka oraz są wydzielane do mleka matki. Potencjalnie ma to zapewnić większą odporność na zachorowanie w tym szczególnym okresie, gdy dziecko nie może być jeszcze zaszczepione i nabyć własnej odporności.  

Skuteczność takiego podejścia potwierdzają badania. W jednym z nich zaszczepiono 94 kobiety ciężarne a 190 pozostawiono niezaszczepionymi. Ochronny poziom przeciwciał przeciwko krztuścowi (powyżej 20 IU/ml) uzyskano u 72,3% noworodków matek zaszczepionych w ciąży, a tylko u 21% nie zaszczepionych. W innym badaniu zaszczepiono 33 kobiety ciężarne a 15 podano placebo. Poziom przeciwciał u noworodków kobiet z pierwszej grupy był istotnie wyższy niż w drugiej (68,8 IU/ml vs. 14 IU/ml). Co ciekawe, efekt ten utrzymywał się także po dwóch miesiącach. Wówczas poziomy przeciwciał u dzieci wynosiły odpowiednio 20,6 IU/ml i 5,3 IU/ml. W kolejnym badaniu szczepieniu w II trymestrze poddano 76 kobiet, a 35 stanowiło grupę kontrolną. Pozytywny wynik testu na obecność przeciwciał IgG przeciwko krztuścowi wykazano u 92% noworodków. U żadnego natomiast z grupy kontrolnej.  

Podsumowując, szczepienie kobiet ciężarnych jest bezpieczną procedurą, która istotnie zwiększa ilość przeciwciał dostarczanych ich dzieciom. Chroni je to przed potencjalnie groźnym przebiegiem krztuśca w ciągu 2 pierwszych miesięcy życia, gdy nie mogą być jeszcze zaszczepione i są najbardziej podatne na zachorowanie.  


Piśmiennictwo: 

Viswanathan R, Bafna S, Patil K et al. Pertussis seroprevalence in mother-infant pairs from India: role of maternal immunisation. Arch Dis Child. 2022; 107(5): 431-435.  

Munoz FM, Bond NH, Maccato M et al. Safety and immunogenicity of tetanus diphtheria and acellular pertussis (Tdap) immunization during pregnancy in mothers and infants: a randomized clinical trial. JAMA. 2014; 311(17): 1760-9.  

Bosch JJ, Fernández H, Polak FP et al. Seroprevalence of Bordetella pertussis among vaccinated and unvaccinated pregnant women and newborn infants in a university hospital of Buenos Aires. Arch Argent Pediatr. 2017; 115(4): 311-315.