Jak przygotować rodziców do realizacji Programu Szczepień ochronnych?

zdjecie

Program Szczepień Ochronnych to dokument, który zawiera aktualny wykaz obowiązkowych i zalecanych szczepień realizowanych w Polsce. PSO opracowuje się na podstawie zaleceń i rekomendacji uznanych w środowisku lekarskim ekspertów ds. epidemiologii oraz polskich i zagranicznych organizacji zajmujących się ochroną zdrowia.

To właśnie według wytycznych zawartych w PSO prowadzone są m.in. szczepienia dzieci i młodzieży. W przypadku małoletnich za dopełnienie obowiązku wykonania takiego szczepienia odpowiedzialni są rodzice. Opiekunowie często mają wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami swoich pociech. Dlatego właśnie jednym z najważniejszych zadań lekarzy POZ, pediatrów, ginekologów i położników jest rzetelna edukacja rodziców na temat realizacji szczepień. W jaki sposób przekazywać rodzicom tego rodzaju informacje? Jak powinna wyglądać rozmowa o szczepieniach?

Odpowiedzi na te pytania zyskasz, zapoznając się z treścią infografiki. Znajdziesz na niej również odpowiedzi m.in. na takie pytania:

• Ilu rodziców chce uzyskać informacje na temat szczepień w trakcie rozmowy z lekarzem?

• Co mówią Wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na temat sposobu przekazywania informacji o szczepieniach?

• Jak prowadzić rozmowę z rodzicami, którzy są przeciwnikami szczepień?

• Jak prawidłowo ustalić schemat szczepienia?

• W jaki sposób omawiać różnice między preparatami wysokoskojarzonymi i monowalentnymi?