Dodatkowe punkty za szczepienia

Dyskusja wokół przyjmowania do przedszkoli wyłącznie zaszczepionych dzieci trwa od jakiegoś czasu. Samorządy decydują się na różne rozwiązania, niektóre z nich wymagają kompletu szczepień, inne zaszczepionym dzieciom przyznają dodatkowe punkty w rekrutacji, zwiększając tym samym szansę na otrzymanie miejsca w publicznej placówce.

Katowice zmieniły zasady rekrutacji do przedszkola. Katowicka Rada Miasta podjęła uchwałę, na mocy której dzieci szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień, otrzymają dodatkowe punkty w rekrutacji. 32 punkty dostanie kandydat, który został poddany obowiązkowym szczepieniom ochronnym, określonym w rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych lub też został zwolniony z tego obowiązku z przyczyn zdrowotnych. 

Spełnienie tego kryterium jest premiowane wyżej niż posiadanie rodzeństwa, które będzie kontynuowało lub rozpoczynało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, do którego prowadzona jest rekrutacja w placówce wskazanej na pierwszym miejscu (16 punktów), praca etatowa obydwojga rodziców, prowadzenie przez nich gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej oraz studiowanie w trybie stacjonarnym (8 punktów). Niżej cenione jest także bycie podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, którego zeznanie roczne za ostatni rok podatkowy zostało złożone w urzędzie skarbowym w Katowicach (4 punkty) i kontynuowanie edukacji w tej samej placówce (2 punkty). 

Ilość punktów przyznawana za poddanie się obowiązkowi szczepień ochronnych może mieć realny wpływ na to, czy dziecko dostanie się do placówki. Zdrowie dzieci jest dla nas wszystkich kluczowe, a pseudonaukowe wywody antyszczepionkowców stwarzają realne zagrożenie dla całego społeczeństwa. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie kryterium szczepień w rekrutacji do żłobków miejskich. Teraz przyszła pora na podobne rozwiązanie w przedszkolach – podkreślał, gdy projekt uchwały powstał Marcin Krupa, prezydent Katowic.