Farmaceuta chciałby szczepić

Upowszechnianie szczepień przeciw grypie jest głównym celem powstałej niedawno Koalicji na rzecz szczepień w aptekach. Eksperci uważają, że wzmocnienie roli farmaceutów w systemie ochrony zdrowia odciąży polską służbę zdrowia, szczególnie w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych.

Epidemia SARS-CoV-2 pokazała jak poważne skutki niosą ze sobą choroby zakaźne i dlatego konieczne jest wprowadzenie zmian systemowych w postaci rozszerzenia kompetencji farmaceutów o wykonywanie szczepień w aptekach – przekonują koalicjanci. I podkreślają, że szczepienia w aptekach są powszechne w 13 krajach europejskich (m.in. Wielkiej Brytanii, Norwegii, Grecji, Estonii i Portugalii), dzięki czemu wzrosła tam liczba wykonanych szczepień, znacznie prościej jest też uzyskać zalecenie wykonania szczepienia przy okazji wizyty w aptece czy w gabinecie pielęgniarskim, co bezpośrednio wpływa na większy wzrost wyszczepalności.

Zdaniem ekspertów, rozszerzenie uprawnień farmaceutów i wprowadzenie szczepień do aptek, pozwoli równomierne rozłożyć kompetencje i obowiązki pomiędzy wszystkich pracowników systemu ochrony zdrowia oraz wpłynie na większą dostępność do danego świadczenia, a także na możliwość lepszej komunikacji z pacjentem i zwiększenia potencjalnej szansy na jego edukację. Koalicja podkreśla, że ważne jest, by szczepienia przeciw grypie były dostępne szczególnie dla osób z grup ryzyka.

Przed Koalicją trudne zadanie przekonania ministerstwa zdrowia do wprowadzenia zmian legislacyjnych. Z ostatnich informacji wynika, że resort nie przewiduje w przyszłości umożliwienia farmaceutom kwalifikowania pacjentów do szczepień przeciwko grypie oraz wykonywania ich w aptekach.

Koalicję na rzecz szczepień w aptece utworzyli: Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy, Naczelna Izba Aptekarska oraz Związek Zawodowy Pracowników Farmacji.