Szczepienia dzieci z zespołem Downa

Dlaczego szczepienia u dzieci z zespołem Downa są opóźniane/niekompletne? Dodatkowa profilaktyka u dziecka z zespołem Downa – jakie szczepienia zalecane warto wykonać i dlaczego? Odporność poszczepienna u dzieci zdrowych i dzieci z zespołem Downa – porównanie Strategia kokonu jako sposób na lepszą ochronę niemowlęcia z zespołem Downa

Trudności w szczepieniu dzieci z zespołem Downa – opis przypadku

dr hab. n. med. Hanna Czajka

Katedra Pediatrii, Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Hanna Czajka

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika

ul. Strzelecka 2, 31-503 Kraków

e-mail: hanna.czajka@onet.pl

  • Dlaczego szczepienia u dzieci z zespołem Downa są opóźniane/niekompletne?
  • Dodatkowa profilaktyka u dziecka z zespołem Downa – jakie szczepienia zalecane warto wykonać i dlaczego?
  • Odporność poszczepienna u dzieci zdrowych i dzieci z zespołem Downa – porównanie
  • Strategia kokonu jako sposób na lepszą ochronę niemowlęcia z zespołem Downa

Wprowadzenie

Zespół Downa (DS – Down syndrome), trisomia chromosomu 21, jest najczęstszą chorobą genetyczną, zazwyczaj wiążącą się z chorobami serca, przewodu pokarmowego, obniżeniem napięcia mięśniowego oraz upośledzeniem umysłowym. U dzieci z trisomią często występują infekcje, szczególnie dróg oddechowych, o ciężkim i długotrwałym przebiegu1. Problem ten łączy się ze stwierdzonymi w DS zaburzeniami układu odpornościowego: obniżonym stężeniem limfocytów B i T, zmniejszonym stężeniem limfocytów naiwnych, niższymi wartościami przeciwciał produkowanych w odpowiedzi immunologicznej oraz defektem chemotaksji neutrofilów. Zaburzenia te wynikają z ekspresji genów SOD1RCAN12. Niektórzy autorzy wiążą je również z niedoborem cynku. Ponadto większa skłonność do infekcji dróg oddechowych łączy się z anatomicznymi cechami trisomii 21 chromosomu, takimi jak: makroglosja, krótszy kanał słuchowy, tracheomalacje i choroba refluksowa przełyku. U pacjentów z DS częściej występują także choroby autoimmunologiczne typu niedoczynność tarczycy, choroba trzewna i cukrzyca typu 13.