Przybywa osób uchylających się od szczepień

Obecnie w Polsce obowiązkowe są szczepienia przeciw 12 chorobom zakaźnym, w tym przeciw krztuścowi. Ministerstwo Zdrowia podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w czerwcu poinformowało, że rośnie liczba niezaszczepionych dzieci. Eksperci podkreślają, że potrzebne są skuteczniejsze działania informacyjne oraz częstsze zmiany w kalendarzu szczepień.

Obecnie w Polsce obowiązkowe są szczepienia przeciw 12 chorobom zakaźnym, w tym przeciw krztuścowi. Ministerstwo Zdrowia podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w czerwcu poinformowało, że rośnie liczba niezaszczepionych dzieci. Eksperci podkreślają, że potrzebne są skuteczniejsze działania informacyjne oraz częstsze zmiany w kalendarzu szczepień.

W 2020 r. w Polsce obowiązują szczepienia ochronne przed 12 chorobami zakaźnymi: ospą wietrzną – ze wskazaniem szczepienia dzieci w grupach ryzyka, błonicą, gruźlicą, inwazyjnym zakażeniem Haemophilus influenzae typu B, inwazyjnym zakażeniem Streptococcus pneumoniae (dwoinka zapalenia płuc), krztuścem, nagminnym zapaleniem przyusznic (świnka), odrą, ostrym nagminnym porażeniem dziecięcym, różyczką, wirusowym zapaleniem wątroby typu B ‒ dzieci i dorosłych w grupach ryzyka ‒ oraz tężcem. W 2021 r. do wykazu wprowadzono szczepienie dzieci przeciwko rotawirusom. Mimo obowiązku przybywa osób niezgłaszających się na szczepienia. 

‒ Tendencja uchylania się od szczepienia postępuje. Dobrą wiadomością jest to, że odsetek zaszczepionych przekracza 90%, co zapewnia odporność zbiorową zapobiegającą epidemicznemu szerzeniu się zachorowań. Wyszczepialność przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, polio, odrze i różyczce przez większość lat utrzymywała się na bardzo wysokim poziomie ‒ pomiędzy 95 a 100% populacji. W ostatnich 5 latach 95% dzieci i młodzieży objęto szczepieniami ‒ mówiła wiceminister zdrowia Anna Goławska.  

Resortowe dane wskazują, że w 2010 r. na szczepienia nie zgłosiło się prawie 3,5 tys. osób, w 2019 r. już blisko 49 tys., a w 2020 r. ‒ w okresie od stycznia do października ‒ prawie 51 tys. Ministerstwo nie ma jeszcze pełnych danych za 2020 r.  

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia dr hab. n. med. Mariusz Gujski, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podkreślał, że konieczne są mądre działania edukacyjne i informacyjne oraz rzetelna edukacja. Ekspert jest zdania, że należy także częściej modyfikować kalendarz szczepień. Z kolei doc. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultantka krajowa ds. medycyny rodzinnej, uważa, że potrzeba działań, by zwiększyć odsetek osób szczepiących się przeciw grypie, szczególnie wśród osób z grup ryzyka. ‒ Chodzi o szerszą refundację szczepionek, które są teraz refundowane dla seniorów i kobiet w ciąży – mówiła doc. Mastalerz-Migas. Dr hab. n. med. Ernest Kuchar, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, zaapelował, by pacjentów do szczepienia przeciw grypie mogli kwalifikować i procedurę wykonać pielęgniarki i farmaceuci, co według ekspertów wpłynęłoby na zwiększenie liczby osób zaszczepionych.  

Koszt zakupu szczepionek do Programu Szczepień Ochronnych jest finansowany z budżetu państwa. W 2020 r. wydano na nie 273,67 mln zł.