Bezobjawowy przebieg krztuśca u niemowląt częstszy niż myślano

Krztusiec, znany również jako „koklusz”, pozostaje istotną przyczyną zgonów niemowląt i małych dzieci na całym świecie. Pomimo globalnych programów szczepień, w wielu krajach nadal obserwuje się dużo zachorowań.

Krztusiec, znany również jako „koklusz”, pozostaje istotną przyczyną zgonów niemowląt i małych dzieci na całym świecie. Pomimo globalnych programów szczepień, w wielu krajach nadal obserwuje się dużo zachorowań.

Badanie przeprowadzone przez Boston University School of Public Health i University of Georgia's Odum School of Ecology sugeruje, że większość dorosłych i wiele dzieci zapadających na krztusiec nie wykazuje żadnych objawów choroby – co jest zaprzeczeniem tego, co od dawna uważało wielu ekspertów.

Naukowcy co 2-3 tygodnie przez kilka miesięcy pobierali wymazy z nosa wśród par matka/niemowlę żyjących w Zambii. Próbki poddawano badaniu ilościowemu stosując metodę PCR (qPCR). Część próbek dawała wynik słabo pozytywny. W standardowej analizie qPCR te sygnały o niskiej intensywności byłyby dyskontowane jako wyniki fałszywie dodatnie. Jednak znalezienie zgodności słabo pozytywnych wyników w parach matka/niemowlę, sugeruje że nawet słabo pozytywne matki są zaraźliwe z bliskiej odległości i prawdopodobnie zarażają swoje dzieci.

Porównano więc przypadki objawowe z przypadkami bezobjawowymi i zaobserwowano, że około 70% zakażonych matek i około 25% zakażonych dzieci nie wykazuje żadnych objawów choroby. Ponadto niemowlęta z jedynie łagodnymi objawami (kaszel lub katar) stanowią ponad 50% przypadków zakażeń. Wyniki u matek nie są zaskakujące, ponieważ krztusiec staje się mniej dotkliwy z wiekiem i wielokrotnym narażeniem. Zakładano jednak, że łagodne i bezobjawowe infekcje u niemowląt są dość rzadkie, tymczasem ich liczba może być zaskakująco wysoka. Szczepienia niemowląt, kobiet w ciąży oraz szczepienia przypominające dorosłych są więc jak najbardziej wskazane. Wnioski z badania pokazują także jak istotny jest sposób interpretacji wyników testów qPCR.