Najmłodsze dzieci chorują najciężej  

W ostatnich latach w Polsce cały czas utrzymuje się wysoka zapadalność na krztusiec z cyklicznością zachorowań i kolejnymi nasileniami epidemicznymi krztuśca.

W ostatnich latach w Polsce cały czas utrzymuje się wysoka zapadalność na krztusiec z cyklicznością zachorowań i kolejnymi nasileniami epidemicznymi krztuśca.

Najwyższy odsetek odnotowanych zachorowań występuje wśród najmłodszych dzieci. U dorosłych oficjalna liczba przypadków krztuśca jest mocno niedoszacowana. Najcięższe objawy krztuśca występują u małych dzieci, wówczas często konieczna jest hospitalizacja, a u dzieci, które wyzdrowiały mogą wystąpić nieodwracalne powikłania. Dorośli mogą być dla dzieci, szczególnie tych jeszcze nieuodpornionych, źródłem zakażenia krztuścem. Stąd też o ochronie przed chorobą poprzez szczepienia powinni pamiętać dorośli, którzy mają bliski kontakt z dziećmi. Jedną z grup, gdzie te szczepienia są zalecane jest personel medyczny.   

Ze statystyk Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB wynika, że w 2012 r. odnotowano najwyższą od około 40 lat liczbę zachorowań, tj. 4684, w tym 1497 osób wymagało hospitalizacji. W 2014 r. liczba chorych wynosiła 2102, po czym ponownie w 2015 r. zarejestrowano ponad dwukrotnie więcej przypadków – 4956. W 2016 r. liczba zarejestrowanych przypadków wzrosła do 6856, a w 2017 r. wynosiła 3034. W 2018 i 2019 roku ponownie zmniejszyła się, zgłoszono 1548 i 1626 przypadków. - Najwyższy odsetek zachorowań utrzymuje się w grupie dzieci w wieku 0-4 lata. U co piątego dziecka w tym wieku stwierdza się krztusiec, natomiast ponad połowa zachorowań dotyczy osób w wieku powyżej 15 lat, z obserwowanymi dwoma szczytami: wśród nastolatków oraz osób starszych. Najwyższą zapadalność odnotowano u osób w wieku 15-19 i 60-64 lat, co wskazuje na występowanie nowego rezerwuaru drobnoustroju – mówi dr hab. Ewa Augustynowicz z Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru z NIZP PZH-PIB.   

Jak podkreślają eksperci, nie znamy skali zachorowań na krztusiec u dorosłych. Wynika to z nietypowych objawów choroby, braku lub niewłaściwej diagnozy i braku świadomości o możliwej diagnostyce w kierunku krztuśca. - Szacuje się, że faktyczna liczba zachorowań jest wyższa tzn. na 1 zgłoszone zachorowanie na krztusiec może przypadać średnio 71 zachorowań we wszystkich grupach wieku, a wśród 65-70 – latków nawet 320 zachorowań – dodaje dr Augustynowicz. Przechorowanie krztuśca nie daje stałej odporności. Podobnie odporność poszczepienna zmniejsza się z upływem czasu. Dlatego ważne są szczepienia przypominające, zalecane co 10 lat.