Optymalny czas na szczepienie ciężarnych przeciw krztuścowi

Szczepienie kobiet w ciąży przeciwko krztuścowi jest skuteczną metodą zapobiegania chorobie zarówno u ciężarnej, jak i jej dziecka we wczesnym okresie życia.

Szczepienie kobiet w ciąży przeciwko krztuścowi jest skuteczną metodą zapobiegania chorobie zarówno u ciężarnej, jak i jej dziecka we wczesnym okresie życia.

Szczepienie zaleca się ciężarnym, między 27 a 36 tygodniem ciąży, dzięki czemu wytworzone przeciwciała ochronne przechodząc przez łożysko chronią dziecko w pierwszych miesiącach jego życia, zanim nie nabędzie odporności poszczepiennej.

W 2019 roku w Vaccine ukazał się artykuł na temat średniego stężenia przeciwciał w krwi matek i krwi pępowinowej u kobiet zaszczepionych w ciąży oraz u tych, które nie poddały się szczepieniu. Okazało się, że wśród kobiet zaszczepionych obserwowano odpowiednio 5,4 i 5,6 razy wyższe miano przeciwciał (66,5 j.m./ml i 89,8 j.m./ml) w porównaniu z grupą nieszczepioną (12,4 j.m./ml i 16,1 j.m./ml). Ponadto wyższe stężenie anty-PT IgG obserwowano, gdy szczepienie miało miejsce ≥ 60 dni przed porodem w porównaniu do < 60 dni, co sugeruje, że szczepienie na początku trzeciego trymestru może być skuteczniejsze niż później w ciąży.

Co ważne, chociaż przezłożyskowy transfer przeciwciał jest skuteczniejszy w terminie okołoporodowym to należy wziąć pod uwagę, że szczepienie na początku trzeciego trymestru lub pod koniec drugiego trymestru może być korzystniejsze dla wcześniaków.

Podsumowując, szczepienie ciężarnej przeciw krztuścowi jest jedyną metodą ochrony dziecka w pierwszych miesiącach życia i należy je proponować każdej ciężarnej, bez przeciwwskazań do szczepienia, uwzględniając fakt, że w przypadku ciąży zagrożonej porodem przedwczesnym należy wykonać szczepienie bliżej 27 tygodnia jej trwania.