Wyniki Quizu wiedzy!

Konkurs „Quiz wiedzy – Portal Krztusiec” dobiegł końca!

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, za wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Medical Tribune Polska.

Komisja wyłoniła 10 laureatów!

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej e-mailem w terminie 7 dni od daty rozwiązania Konkursu. Laureaci zostaną poproszeni o podanie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania oraz wypełnienie i odesłanie załączonego protokołu wygranej, w ciągu 7 dni od jego otrzymania,


Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie!