Jak przygotować rodziców do realizacji programu szczepień ochronnych?

Redukcja liczby wkłuć dzięki zastosowaniu szczepionek wysoko skojarzonych przekłada się także na szybszą ochronę dzieci przeciwko groźnym patogenom oraz sprawniejszą realizację PSO w przychodniach28.

Podczas rozmów z rodzicami na temat różnic między preparatami nisko i wysoko skojarzonymi warto wspomnieć też o bezpieczeństwie, które ma duże znaczenie dla rodziców w momencie podejmowania decyzji. Szczepionki wysoko skojarzone zawierają bowiem bezkomórkowy komponent krztuścowy odpowiadający za znacznie mniejszą liczbę niepożądanych odczynów poszczepiennych niż pełnokomórkowy obecny w preparatach nisko skojarzonych29,30.

Aby dobrze przygotować rodziców do realizacji PSO, warto przekazać im także podstawowe informacje na temat organizacji szczepień w danej placówce, tj. że do szczepienia każdorazowo kwalifikuje lekarz, że dziecko będzie tego dnia zważone i zmierzone, że na wizytę należy przynieść książeczkę zdrowia dziecka oraz że po szczepieniu będą musieli pozostać na terenie przychodni w celu obserwacji dziecka. Przekazując te informacje, wykazujemy się profesjonalizmem, budujemy zaufanie do nas jako lekarzy, ale także do naszego, dobrze zorganizowanego, punktu szczepień.

Podsumowując: rola lekarza we właściwym przygotowaniu rodziców do realizacji PSO jest bardzo istotna, zwłaszcza w obliczu rozszerzania szczepień obowiązkowych dla polskich dzieci. Edukacja rodziców na temat dostępnych wariantów pochłania wiele czasu, ale jest niezbędna, aby mogli podjąć świadome decyzje, w jaki sposób szczepić swoje dzieci.