Zalecenie wpływa na zaszczepienie

Wydanie przez lekarza zalecenia, by poddać się szczepieniu, jest głównym czynnikiem, który decyduje o tym, czy ciężarne przyjmą szczepionkę na krztusiec - dowodzą badania przeprowadzone w Kanadzie w latach 2018-2019.

Wydanie przez lekarza zalecenia, by poddać się szczepieniu, jest głównym czynnikiem, który decyduje o tym, czy ciężarne przyjmą szczepionkę na krztusiec - dowodzą badania przeprowadzone w Kanadzie w latach 2018-2019.

Szczepienie matek podczas ciąży to najskuteczniejsza metoda zapobiegania zachorowaniom na krztusiec u najmłodszych dzieci. Wytworzone dzięki temu przeciwciała z klasy immunoglobulin G zostają bowiem przez łożysko przekazane płodowi i utrzymują się w organizmie dziecka do około 2–4 miesiąca życia, kiedy dzieci obejmuje program szczepień. 

W 2018 roku w Kanadzie Narodowa Komisja Doradcza do spraw Szczepień oraz Kanadyjskie Towarzystwo Położnictwa i Ginekologii zaleciły szczepienie Tdap każdej kobiety w ciąży, zaś niektóre prowincje w kraju wprowadziły refundację takich szczepień. 

W badaniu, którego wyniki opublikowano w kanadyjskim czasopiśmie położniczo-ginekologicznym "Journal of Obstetrics and Gynecology" uzyskano informacje od 5091 losowo wybranych par matka-dziecko z rejestru Canadian Child Benefit. 46,1% spośród tych matek zostało zaszczepionych przeciwko krztuścowi w ciąży, 44,4% nie było szczepionych, a 9,5% nie wiedziało, czy dostały szczepionkę. 99% z nich miało opiekę medyczną w czasie ciąży - w większości lekarza ginekologa-położnika (60,2%) lub lekarza rodzinnego (29,6%), położnej (8%) lub pielęgniarki (2,3%). 

Z badania wynika, że medycy zalecali ciężarnym profilaktykę z podobną częstotliwością. Przyjęcie szczepionki doradziło 54,3% położnych, 57,2% ginekologów-położników, 58,1% lekarzy rodzinnych i 65,2% pielęgniarek. Pracownicy ochrony zdrowia chętniej proponowali szczepienia w prowincjach, które refundowały szczepienie (68%) niż w tych, gdzie szczepionka była płatna (52%). W prowincjach, w których szczepionka była bezpłatna, zaszczepiło się 54% ciężarnych, z kolei tylko 39% zdecydowało się na szczepienie, gdy trzeba było za nie zapłacić. Z badania wynika, że główny powód nieprzyjęcia szczepionki Tdap to jednak brak świadomości, że takie szczepienie jest zalecane (60% pacjentek). 11% niezaszczepionych podało, że nie otrzymały propozycji zaszczepienia się. Pozostałe kobiety albo nie chciały szczepienia w ciąży (16%) albo uznały, że szczepienie nie przyniesie korzyści dziecku (3%). Kolejne 3% obawiało się, że szczepiąc się zaszkodzą dziecku. 

Zdaniem autorów badania niewielki wpływ na decyzję o szczepieniu ma jego koszt. Mniej niż 1% kobiet, które nie zaszczepiły się na krztusiec w prowincjach, które nie refundowały szczepienia podało, że u podstaw odmowy leżała konieczność zapłaty. Mimo to uznano, że brak opłat za szczepienia zwiększa prawdopodobieństwo zaszczepienia. 

W Kanadzie między rokiem 2013 a 2017 statystycznie zachorowało na krztusiec 72,5 dziecka poniżej 1 roku życia na 100 tys. urodzeń, a czworo dzieci poniżej 6 miesiąca zmarło z powodu zakażenia. Warto podkreślić, że u małych dzieci choroba ma bardzo często ciężki przebieg.