Jakość życia pacjentów doświadczających bólu przewlekłego

Ból przewlekły to stan, w którym dolegliwości bólowe utrzymują się przez dłuższy czas – zwykle powyżej 3 miesięcy. Jakość życia pacjentów doświadczających bólu przewlekłego może być znacząco obniżona przez dolegliwości zarówno fizyczne, jak i psychiczne. 

Pacjenci zmagający się z bólem przewlekłym doświadczają różnych skutków swojej choroby. Silny ból może prowadzić do ograniczenia sprawności fizycznej, co utrudnia wykonywanie codziennych czynności. Pacjenci często doświadczają zmęczenia, utraty siły oraz trudności w utrzymaniu aktywności fizycznej.

Ból przewlekły wpływa również na stan psychiczny pacjentów. Lęk, stres i bezsenność są częstymi objawami towarzyszącymi głównej chorobie. Pacjenci mogą odczuwać frustrację, zniechęcenie, czy obniżenie nastroju. 

Istnieje ścisły związek depresji z bólem oraz dolegliwościami somatycznymi. Z jednej strony osoby, które cierpią na depresję, częściej chorują również na choroby somatyczne, częściej odczuwają dolegliwości bólowe. Z drugiej strony pacjenci z przewlekłymi chorobami somatycznymi, połączonymi z bólem, częściej cierpią na zaburzenia depresyjne1

Długo utrzymujący się ból ma również wpływ na relacje społeczne i rodzinne. Pacjenci mogą doświadczać izolacji z powodu trudności w uczestniczeniu w aktywnościach społecznych. Wyniki badań pokazują, że aż 71 proc. Polaków z powodu bólu mniej chętnie uczestniczy w spotkaniach towarzyskich, a 62 proc. unika kontaktów społecznych2 . Relacje zawodowe także ulegają pogorszeniu. Pacjenci z bólem przewlekłym mogą mieć trudności w wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych. Ponadto, częste absencje i zmniejszone zaangażowanie w pracę prowadzą do kłopotów z utrzymaniem stałego zatrudnienia. 

Do istotnych skutków bólu przewlekłego możemy zaliczyć również zaburzenia snu. Silny ból jest przyczyną bezsenności oraz pogorszenia jakości snu. To z kolei wpływa niekorzystnie na kondycję psychiczną i fizyczną chorego.

W wyniku licznych badań udowodniono bardzo dużą zależność pomiędzy bólem głowy a snem. Zaburzenia snu spowodowane bólem głowy obniżają jakość życia, zwłaszcza gdy jest to ból przewlekły. Sen zapewnia odnowę funkcjonalną i psychiczną organizmu, m.in. przez wpływ na czynności intelektualne, termoregulację, układ immunologiczny i układ noradrenergiczny .

Leczenie bólu przewlekłego, szczególnie jeśli wymaga wielu wizyt lekarskich, terapii i leków, może wiązać się z ogromnymi kosztami finansowymi, co także negatywnie oddziałuje na życie pacjentów.

Warto podkreślić, że jakość życia pacjentów z bólem przewlekłym może być poprawiona dzięki odpowiedniemu leczeniu, wsparciu psychologicznemu, fizjoterapii, a także edukacji w zakresie radzenia sobie z bólem. Skuteczna opieka koordynowana z udziałem lekarzy różnych specjalizacji jest kluczowa dla poprawy jakości życia chorych.

Każdy pacjent, który cierpi na ból przewlekły może zwrócić się do swojego lekarza z prośbą o pomoc. Są leki, które niwelują ból, a dotychczasowe (choć wciąż pokutujące) myślenie, że choroba musi wiązać się bólem, nie powinno mieć dziś racji bytu. 

 1 https://podyplomie.pl/medical-tribune/16943,bol-ktory-prowadzi-do-depresji

 2 https://podyplomie.pl/zyciebezbolu/posts/918.bol-w-polsce-jest-nadal-tematem-tabu