Nie każcie lekarzom pisać sprawozdań o kolejkach, gdy walczą z koronawirusem

Ograniczenia biurokracji na czas epidemii domaga się samorząd lekarski

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciło się do ministra zdrowia o zawieszenie na czas epidemii obowiązków sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia danych dotyczących list oczekujących.
Placówki mają obowiązek przekazywać do NFZ m.in.: sprawozdania liczby osób wpisanych w harmonogramie przyjęć według stanu na ostatni dzień miesiąca, informacje o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, dane o średnim czasie oczekiwania. Mają też obowiązek umożliwienia świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty, monitorowania statusu na liście oczekujących na udzielenie świadczenia oraz powiadamiania o terminie udzielenia świadczenia.
Realizacja przez świadczeniodawców tych obowiązków była zawieszona na mocy art. 7b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przepis ten jednak utracił już moc obowiązującą.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że w nadchodzących tygodniach i miesiącach, wobec nasilającej się epidemii koronawirusa, personel wszystkich placówek medycznych musi skupiać się w szczególny sposób na przestrzeganiu procedur sanitarnych oraz zapewnieniu pacjentom dostępu do możliwie najlepszych świadczeń zdrowotnych. W takiej sytuacji wszelkie obowiązki w zakresie sprawozdawczości powinny zostać odsunięte na dalszy plan. Ze zwolnienia powinny być wyłączone dane o wpisach na listę oczekujących i zrealizowanych świadczeniach o długim okresie oczekiwania na ich udzielenie.
Samorząd lekarski zwraca przy tym uwagę, że sprawozdawanie list oczekujących i pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia jest szczególnie uciążliwe dla mniejszych podmiotów wykonujących działalność leczniczą, głównie praktyk zawodowych. Sprawozdawczość nie jest tam zautomatyzowana i jest wykonywana przez personel medyczny, zabierając im cenny czas.
W ocenie Prezydium zawieszenie obowiązków sprawozdawania do Narodowego Funduszu Zdrowia list oczekujących winno obowiązywać przez cały okres od ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Ostatnie doświadczenia w Polsce oraz w innych krajach wskazują, że z koronawirusem ochrona zdrowia będzie się mierzyć jeszcze przez długi czas, stąd zwolnienie z części obowiązków na cały okres epidemii jest uzasadnione.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować