Na kłopoty z diagnostyką chorób nowotworowych w czasie pandemii – aplikacje

Potrzeba współpracy specjalistów i nowych technologii

Odnotowany podczas pandemii 30-procentowy spadek liczby wydawanych Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, a co za tym idzie mniejsza wykrywalność chorób nowotworowych we wczesnych stadiach zaniepokoił lekarzy rodzinnych i onkologów.
– Nawet w okresie pandemii mamy narzędzia do tego, by poprawić te statystyki – mówi Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego. – Możemy drogą elektroniczną założyć kartę DILO, podobnie jak skierowania, recepty i zwolnienia. Kluczowa jest rzetelnie przeprowadzona teleporada, a także pokonanie obaw pacjentów, którzy nie zawsze informują swojego lekarza o wszystkich dolegliwościach, także tych mogących budzić podejrzenia choroby nowotworowej. Trzeba to przełamać, wszyscy musimy się nauczyć funkcjonować w nadzwyczajnej sytuacji, jaką niewątpliwie jest pandemia. Przecież w czasie jej trwania nie zniknęły inne choroby, w tym te najgroźniejsze, których gorsza wykrywalność będzie miała dramatyczne skutki w przyszłości – przekonuje szef PZ.
Z kolei prof. Adam Maciejczyk, szef Dolnośląskiego Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, podkreśla potrzebę wykorzystania nowych technologii do skrócenia ścieżki pacjenta od lekarza rodzinnego do onkologa. Może temu służyć m.in. rozpowszechnienie onkoskopu – aplikacji, w której po wpisaniu przez lekarza rodzinnego numeru karty DILO automatycznie umawiana jest pierwsza wizyta pacjenta u onkologa. Inna aplikacja dotyczy e-diagnostyki i kierowania pacjenta przez system na konieczne badania po wprowadzeniu danych. Powszechny dostęp do takich aplikacji w praktykach lekarzy rodzinnych ułatwi i przyspieszy pacjentom podjęcie skutecznego leczenia. Lekarze POZ i onkolodzy widzą też konieczność ścisłej współpracy po zakończeniu leczenia onkologicznego, gdy najlepszą opiekę zapewni pacjentowi właśnie lekarz rodzinny.
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych-Pracodawców „Porozumienie Zielonogórskie” wraz z Dolnośląskim Centrum Onkologii i konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny rodzinnej zawarli porozumienie o współpracy. Celem tego projektu jest stworzenie wspólnej strategii informacyjnej lekarzy rodzinnych i onkologów, dotyczącej profilaktyki, wczesnego wykrywania, diagnozowania, leczenia oraz kontroli pacjentów z chorobami nowotworowymi. – Działania te pozwolą na poprawę efektywności systemu zdrowia i jakości udzielania świadczeń pacjentom z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby nowotworowej. W związku z panującą pandemią COVID-19 pozwolą one na optymalną organizację wizyt w poradniach i szpitalach onkologicznych – brzmi jeden z zapisów.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować