Lekarze zaangażowani w szczepienia poczują się bezpieczniejsi?

Adam Niedzielski z wiadomością od ministra Zbigniewa Ziobry

Interwencje samorządu lekarskiego do rządu w sprawie zapewnienia medykom większej ochrony przed falą hejtu i różnego rodzaju atakami być może doczekają się reakcji.
Naczelna Izba Lekarska poinformowała o wyjaśnieniach przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Jak informuje resort w piśmie do NIL, Prokuratura Regionalna w Warszawie została zobowiązana do przeprowadzenia analizy akt postępowań pod kątem prawidłowości procedowania spraw o zniesławienie lekarzy zaangażowanych w program szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.
Dodatkowo do prokuratorów regionalnych w całym kraju zostało skierowane pismo z wytycznymi, w którym wskazano, aby w prokuraturach regułą było prowadzenie postępowań w tych sprawach z urzędu, nie zaś na wniosek samego pokrzywdzonego.
Prof. Andrzej Matyja, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, stwierdził z aprobatą, że „kropla drąży skałę”. Oczekuje on konkretnych działań ze strony Prokuratury, tym bardziej że medycy angażują się w realizację programów rządowych, by zapewnić populacyjną odporność przeciwko COVID-19. Podkreślił również, że samorząd lekarski wciąż będzie zwalczał hejt wobec medyków.
Przypomnijmy, że NIL wiele razy apelował do władz o podjęcie skutecznych działań w sprawie nasilającej się fali hejtu i zachowań naruszających przepisy Kodeksu karnego w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów, m.in. promujących i realizujących Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Jednak składane przez NRL zawiadomienia do organów ścigania były dotychczas umarzane lub traktowane jako przestępstwa prywatnoskargowe, które nie leżą w kręgu zainteresowania prokuratury.
Ponadto minister zdrowia zwrócił się do NIL w sprawie działalności Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców. Minister zdrowia wskazał, że kampania dezinformacji dotycząca szczepień przeciw COVID-19 prowadzona przez tę organizację nie jest poparta żadną wiedzą naukową, a tym samym stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli naszego kraju. Taką samą ocenę tej działalności prezentuje samorząd lekarski. Minister zwrócił się do NIL o podjęcie działań, które mogłyby ograniczyć kampanię tego stowarzyszenia.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować