Resort wprowadza obowiązek informowania o każdej ciąży

Jakie jeszcze dane medyczne będzie trzeba zgłaszać?

Lekarze będą raportować obligatoryjnie informacje o występującej u pacjenta alergii, implantach, grupie krwi, a także ciąży. Ministerstwo Zdrowia chce od lipca poszerzyć zakres danych, które będą gromadzone docelowo w Systemie Informacji Medycznej (SIM).
Zmiany zostały zaproponowane w rozporządzeniu dotyczącym szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej. W dokumencie pojawił się zapis wskazujący, że raportowaniu będzie podlegał również fakt ciąży.
− W zakresie nowych danych, które pojawią się w SIM, są m.in.: dane służące identyfikacji podmiotu medycznego, dane dotyczące wyrobów medycznych, informacje o alergiach, implantach, grupie krwi, informacja o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, kod ICF w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz informacja o ciąży. Dane o alergiach, grupie krwi, ciąży czy implantach do 30 czerwca 2022 r. będą raportowane fakultatywnie − poinformowało Centrum E-Zdrowia.
Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.
O sprawie napisał w mediach społecznościowych senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej. W swej interpelacji pyta o cel proponowanych zmian i bezpieczeństwo danych.
− Wszelkie podmioty lecznicze będą wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej info o pacjentkach z ciążami. Skierowałem w tej sprawie interw. do Min. Zdrowia. Pilna interw. do Prokuratora Generalnego Ministra Sprawiedliwości w jednej osobie Z. Ziobry: Czy on lub podlegli jemu prokuratorzy kierowali jakiekolwiek sugestie/oczekiwania do Ministerstwa Zdrowia związane z realizacją tzw. wyroku tzw. TK zwł. zmierzające do rejestracji ciąż? − pyta senator (pisownia oryginalna – red.).
We wtorek Centrum e-Zdrowie Ministerstwa Zdrowia odniosło się do sprawy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej. „Konieczność raportowania i pozyskania informacji o ciąży jest podyktowana względami medycznymi, m.in. związanymi z ordynowaniem leków – pozwoli w przyszłości na uniknięcie przepisania leków niewskazanych przy ciąży oraz w sytuacji udzielania świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjenta” – napisano w komunikacie.
Ponadto – informuje Centrum − informacja o ciąży jest niezbędna do weryfikacji uprawnień dodatkowych, jak np. uprawnień ciężarnej do otrzymania bezpłatnych leków lub prawa dostępu do świadczeń poza kolejnością.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować