Lekarze otrzymają tysiąc spirometrów dla pacjentów

Resort rozpoczyna pilotaż nowej usługi medycznej

Lekarze rodzinni i specjaliści otrzymają elektroniczne spirometry i udostępnią je pacjentom po zakażeniu SARS-CoV-2, by mogli się zbadać. Program pilotażowy uruchamia Ministerstwo Zdrowia – wynika z projektu rozporządzenia ministra w tej sprawie.
Spirometry posłużą do badania układu oddechowego u pacjentów, którzy ukończyli 18 lat, przebyli zakażenie SARS-CoV-2 i mieli stwierdzone zaburzenia poziomu saturacji i tętna. Umożliwią wykrycie zaburzeń czynności płuc. Monitoring będą prowadzili lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, a także specjaliści w dziedzinie chorób płuc lub lekarze w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie.
Pilotaż ma być realizowany w trzech etapach. Pierwszy potrwa 2 miesiące. W jego trakcie Ministerstwo Zdrowia zakupi tysiąc urządzeń oraz podpisze umowy z realizatorami programu pilotażowego. Drugi będzie trwał 6 miesięcy. Realizatorzy programu będą wykonywali świadczenia opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu elektronicznych spirometrów. Trzeci etap to ewaluacja, która potrwa 3 miesiące. Za pomocą ankiet zostaną ocenione: jakość udzielanych świadczeń, satysfakcja świadczeniobiorców z przeprowadzanego badania i wpływ tego rozwiązania na sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych.
Realizacja tego programu będzie wymagała wdrożenia dodatkowych funkcjonalności w ramach platformy DOM, umożliwiających realizację programu pilotażowego.
MZ szacuje, że pilotaż będzie kosztował 4,4 mln zł. To łączna kwota przeznaczona na zakup spirometrów, realizację świadczeń, a także wprowadzenie nowych funkcjonalności na platformie DOM.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować