Międzynarodowi specjaliści skonsultują pacjentów z interpłciowością i transpłciowością

Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka zyskało większy dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia

Lekarze zyskają miejsce, do którego mogą kierować pacjentów z zaburzeniami rozwoju płci. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka stało się członkiem Europejskich Sieci Referencyjnych ds. rzadkich zaburzeń endokrynologicznych, dzięki czemu zyskało dostęp do doświadczeń renomowanych ośrodków z 28 państw Unii Europejskiej.
Podczas konsyliów z udziałem międzynarodowych specjalistów konsultowani będą pacjenci interpłciowi, w tym z nietypowymi narządami płciowymi, u których pomimo pełnej diagnostyki nie udało się określić płci. Pomoc uzyskają też pacjenci transpłciowi, u których występuje niezgodność płci odczuwanej z płcią biologiczną i przypisaną, a także pacjentki z zespołem Turnera
Prof. Aneta Gawlik, kierownik Oddziału Pediatrii i Endokrynologii Dziecięcej GCZD, wyjaśniła w Gazecie Wyborczej, że zadaniem sieci ERN jest poprawa dostępu do diagnostyki i leczenia pacjentów, którzy cierpią na choroby i wymagające wysokospecjalistycznego leczenia. Współpraca placówek ma również pomóc w wypracowaniu i udoskonaleniu standardów postępowania klinicznego.
Sieć ERN powstała w marcu 2017. Obecnie należy do niej ponad 900 wyspecjalizowanych ośrodków opieki zdrowotnej z UE, w tym także z Polski. Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka będzie brało udział w pracach grupy tematycznej MTG7 zajmującej się zaburzeniami rozwoju płciowego oraz zaburzeniami dojrzewania. Od 2017 roku Pododdział Zaburzeń Rozwoju Płci/Zróżnicowanego Rozwoju Płci jest jednym z nielicznych ośrodków w Polsce, gdzie pacjenci z tego typu problemami objęci są kompleksową opieką.
Na schorzenia związane z zaburzeniami rozwoju płci cierpi 1 na 4,5 tys. urodzonych dzieci. Do katowickiego szpitala trafia co roku kilkadziesiąt z nich.

id

Komentarze (0)

Dziękujemy, za dodanie komentarza

, aby komentować