Praktyka kliniczna

Zapalne choroby chrząstki

Prof. dr hab. med. Anna Woźniacka

Lek. med. Anna Kubik

I Katedra Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: Prof. zw. dr hab. med. Anna Woźniacka, I Katedra Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Do Poradni przy Klinice Dermatologii i Wenerologii z powodu utrzymujących się od kilku miesięcy nasilonych dolegliwości bólowych małżowin usznych zgłosiła się 55-letnia kobieta. W badaniu klinicznym stwierdzono obrzęk i zaczerwienienie małżowin (ryc. 1). Zmiany obejmowały prawie całą małżowinę, z wyjątkiem płatków usznych. Pojawiły się nagle, towarzyszyła im wysoka temperatura ciała, uczucie ogólnego rozbicia i bóle stawów. Toczący się proces zapalny miał symetryczną lokalizację. W wywiadzie pacjentka podawała nawracające zapalenie spojówki i nadtwardówki obojga oczu, które było przyczyną wcześniejszych hospitalizacji na oddziale okulistycznym, oraz współistniejącą chorobę Hashimoto. W badaniach laboratoryjnych zwracało uwagę wysokie OB i CRP. W badaniu laryngologicznym stwierdzono obustronny niedosłuch odbiorczy. Nie stwierdzono natomiast zmian w układzie krążenia, jak również uszkodzeń drzewa oskrzelowego w tomografii komputerowej. W badaniu histopatologicznym wykazano obfity naciek zapalny złożony z limfocytów, plazmocytów i makrofagów prowadzący do destrukcji tkanki chrzęstnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Róża ucha zewnętrznego

Przyczyną róży jest zakażenie paciorkowcowe. Typowe dla róży są objawy ogólne pod postacią wysokiej temperatury oraz miejscowe o charakterze dobrze odgraniczonego bolesnego [...]

Nawracające zapalenie chrząstek

Nawracające zapalenie chrząstek (relapsing polychondritis) jest niezmiernie rzadko opisywaną chorobą o autoimmunologicznym podłożu, której częstość występowania oceniana jest na mniej niż 4 [...]

Ucho kalafiorowate

Ucho kalafiorowate (cauliflower ear, wrestler’s ear) jest określeniem urazowego uszkodzenia ucha, które związane jest z krwawieniem do przestrzeni pomiędzy chrząstką a ochrzęstną, następczym [...]

Chondrodermatitis nodularis helicis

Chondrodermatitis nodularis helicis (painful ear nodule) jest określeniem bolesnego guzka zlokalizowanego w górnej lub tylnej części obrąbka ucha. Guzek ma zwykle średnicę [...]
Do góry