Okiem prawnika

Odpowiedzialność za spowodowanie niekorzystnych następstw fotoepilacji

Lek. med. Radosław Drozd

Specjalista medycyny sądowej

Zakład Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Medyczne zabiegi kosmetyczne na trwałe wpisały się w model życia człowieka dążącego do osiągnięcia lub utrzymania wizerunku zgodnego z aktualnymi kanonami piękna. Jednymi z najczęstszych są zabiegi usuwania nadmiernego owłosienia. Z uwagi na łatwość zastosowania obecnie najpopularniejszą metodą trwałego usuwania nadmiernego lub niepożądanego owłosienia jest fotoepilacja wykonywana z użyciem światła laserowego. Metoda polega na przemianie energii świetlnej absorbowanej przez komórki mieszka włosowego w energię cieplną, która powoduje oparzenie termiczne i trwałe usunięcie włosa. Fotoepilacja obarczona jest ryzykiem powikłań w postaci oparzenia termicznego okolicznych tkanek, jednak ryzyko to jest stosunkowo niewielkie, zwłaszcza u osób o jasnej karnacji. Mimo to czasem dochodzi do wystąpienia powikłań, które zgłaszane są instytucjom wymiaru sprawiedliwości. Konieczna jest wówczas ocena następstw zdrowotnych i ich kwalifikacja dokonywana przez medyka sądowego lub lekarza biegłego. Na typowym przykładzie takiej sprawy warto zaznajomić się z zasadami opiniowania oraz możliwym ryzykiem prawnym, jakie spotkać może osoby wykonujące tego typu zabiegi.

Opis przypadku

35-letnia kobieta poddała się zabiegowi epilacji podudzi. Po zabiegu odczuwała silną bolesność i pieczenie skóry podudzi, która była zaczerwieniona, z obecnością pęcherzy wypełnionych przejrzystym płynem, pękających z wytworzeniem gojących się owrzodzeń. Na badanie sądowo-lekarskie zgłosiła się jednak dopiero po upływie około pięciu miesięcy od zabiegu. W badaniu stwierdzono: na skórze obu podudzi, na wszystkich powierzchniach, na wysokości od połowy kolana do stawów skokowych mnogie, czerwono-sine przebarwienia skóry (plamy) o kształcie od linijnego do zbliżonego do prostokąta, o wymiarach od 0,4 × 0,2 cm do 1,5 × 1,5 cm, ciemniejsze niż skóra niezmieniona, układające się linijnie, poziomo, równolegle do siebie, zgrupowane w pasmowate skupiska przebiegające w osi długiej kończyn, o największej intensywności na tylnych powierzchniach obu podudzi i w dołach podkolanowych. Poza tym brak owłosienia skóry obu podudzi. W trakcie badania przedłożyła fotografie swoich kończyn dolnych, wykonane po mniej więcej siedmiu dniach po przedmiotowym zabiegu. Na zdjęciach stwierdzono, poza opisanymi wyżej zmianami, w obrębie obu dołów podkolanowych kilka owrzodzeń pokrytych strupami, wypełnionych prawdopodobnie surowiczo-ropną treścią, z widocznym zaczerwienieniem i obrzękiem skóry wokół owrzodzeń (ryc. 1, 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Dyskusja

Na kanwie opisywanego przypadku można wskazać na istotne elementy, które stanowią o zaistnieniu, rodzaju oraz zakresie odpowiedzialności za spowodowanie niekorzystnych następstw [...]
Do góry