Dermatologia po Dyplomie Nr 02 (marzec) / 2016

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2016
Aktualności
Najnowsze badania
Doniesienia kongresowe
Okiem praktyka
Aktualne poglądy
Opis przypadku
Charakterystyczne objawy
Jak nie popełnić błędu
Diagnostyka różnicowa
Praktyka kliniczna