Wywiad numeru

Wielodyscyplinarna współpraca podstawą silnej dermatologii

O wyzwaniach, z którymi musi się zmierzyć dermatolog w 2016 roku, z prof. dr. hab. med. Romanem Nowickim rozmawia Olga Tymanowska.

12. Międzynarodowa Akademia Dermatologii i Alergologii (ADA) odbędzie się w Ustce w dniach 5-7 lutego 2016 roku. W tym interdyscyplinarnym spotkaniu dermatologów z alergologami weźmie udział ponad 40 gości z Białorusi, Łotwy, Ukrainy i Niemiec.

Po raz pierwszy ADA poprzedzona będzie kursem doskonalącym Winter Atopy School, poświęconym diagnostyce i leczeniu atopowego zapalenia skóry.

Będzie też mowa o najczęstszych problemach, z którymi lekarz może się spotkać w swojej praktyce. Omawiane będą rzadkie i trudne przypadki z praktyki dermatologicznej, które powinny szczególnie zainteresować alergologów, pediatrów i lekarzy rodzinnych. Nie zabraknie czasu na dyskusje i dzielenie się doświadczeniami.

Informacje dostępne są na www.ekonferencje.pl/12ADA

DpD: Jak co roku środowisko dermatologów i alergologów spotka się w Ustce na Akademii Dermatologii i Alergologii. Co będzie myślą przewodnią spotkania?


PROF. ROMAN NOWICKI:
Dzięki postępowi wiedzy oraz w związku z licznymi powiązaniami chorób skóry z alergią konieczna jest ścisła współpraca między alergologami i dermatologami. Akademia Dermatologii i Alergologii (ADA) jest konferencją naukowo-szkoleniową organizowaną od 12 lat w Ustce z okazji Światowego Dnia Chorego. Misją organizatorów, Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego jest rozwój i edukacja środowiska medycznego poprzez przekazywanie najnowszej wiedzy, wymianę doświadczeń i dyskusje. Podczas sesji tematycznych poświęconych m.in. chorobom alergicznym na czele z pokrzywką i AZS, łuszczycy, infekcjom i starzeniu będziemy mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami nauki oraz do wymiany poglądów na nurtujące nas problemy kliniczne. Oprócz dermatologów i alergologów do prezentacji i dyskusji zapraszamy pediatrów, lekarzy rodzinnych, mikrobiologów, reumatologów i psychologów klinicznych. Przewidujemy udział 250-300 uczestników z Polski i zagranicy. Swoją obecność potwierdzili już krajowi konsultanci w dziedzinie alergologii prof. Karina Jahnz-Różyk i dermatologii prof. Joanna Maj. Tradycyjnie gościć będziemy przewodniczącego Białoruskiego Towarzystwa Dermatologów i Kosmetologów prof. Uladzimira Adaskevicha, kierownika Kliniki Dermatologicznej UM w Witebsku.

Do góry