Najnowsze badania

Wysokie IgE oznacza ciężki przebieg AZS

Lek. med. Paweł Traczewski

U większości pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS) występuje podwyższone stężenie IgE w surowicy krwi. Niedawne badania wykazały korelację między niższą aktywnością choroby a następowym obniżeniem stężenia IgE. Jednakże dotąd bardzo niewiele uwagi poświęcano możliwej roli IgE jako czynnika predykcyjnego w dłuższym okresie. Naukowcy z Centralnego Uniwersyteckiego Szpitala w Helsinkach przeprowadzili badanie w celu ustalenia, czy IgE i inne markery mogą pomóc w określeniu rokowania AZS.

Do retrospektywnego badania zakwalifikowano 169 pacjentów w wieku 14-78 lat; średni okres obserwacji wyniósł 4,15 roku (co najmniej rok). Wieloczynnikowa analiza zmiennych pozwoliła na ustalenie, że wysoka wyjściowa wartość IgE (≥ 10 000 IU/ml) je...

Do góry