Najnowsze badania

Przewidywanie nawrotów dermatomyositis

Lek. med. Paweł Traczewski

Zapalenie skórno-mięśniowe (dermatomyositis – DM) jest rzadko występującą zapalną miopatią. W nie do końca poznanej etiologii bierze się pod uwagę m.in. podłoże infekcyjne i autoimmunologiczne; DM może występować też jako zespół paraneoplastyczny. Do objawów należy osłabienie siły proksymalnych mięśni kończyn i charakterystyczne zmiany rumieniowe. Nawroty DM zwykle określa się jako ponowne wystąpienie lub wyraźne nasilenie objawów klinicznych po początkowej poprawie uzyskanej dzięki terapii I rzutu. Znane są czynniki pozwalające przewidzieć przebieg nawrotowy i złe rokowanie (oporność na leczenie, progresja choroby, zgon), takie jak starszy wiek, późne włączenie leczenia, zajęcie serca lub płuc, współistniejący nowotwór, dysfagia i dysfonia. Jednakże badania dotyczące tego zagadnienia wykonano na heterogennych grupach pacjentów, także z paraneoplastycznym DM, polymyositis, młodzieńczym DM i zespołami nakładania. We Francji przeprowadzono retrospektywne badanie mające na celu identyfikację elementów obrazu klinicznego pozwalających przewidzieć nawroty klasycznej postaci DM osób dorosłych.

Do góry