Okiem praktyka

Powikłania po najczęściej stosowanych wypełniaczach

Lek. med. Marlena Jamiołkowska-Stawowska1

Lek. med. Michał Kaniowski2

Dr n. med. Ewa Kaniowska2

Mgr farm. Mateusz Maciejczyk3

Mgr Marta Żebrowska4

Prof. dr hab. med. Iwona Flisiak1

Prof. dr hab. med. Halina Car31Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

2Derma Puls, Centrum Dermatologii Estetycznej we Wrocławiu

3Zakład Farmakologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

4Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Instytut Medyczny

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Halina Car, Zakład Farmakologii Doświadczalnej UMB, ul. Szpitalna 37, 15-295 Białystok, tel. 85 748 55 54, e-mail: hcar@umb.edu.pl

W ciągu ostatnich lat zauważa się znaczący wzrost wykonywanych zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, w tym zabiegów z użyciem wypełniaczy. Stały się one popularne ze względu na swoją skuteczność, przewidywalne efekty i wysoki profil bezpieczeństwa. Jednak wraz z większą liczbą zabiegów odnotowuje się wzrost występowania działań niepożądanych. Liczna gama produktów wypełniających, chociaż różni się składem i okresem utrzymywania się efektów pozabiegowych, może powodować następstwa, których przyczyny wynikają nie tylko z jakości zastosowanych preparatów, ale też z techniki aplikacji i stanu zdrowia pacjenta. Właściwe postępowanie lekarskie ogranicza następstwa zdarzeń niepożądanych i niweluje ich skutki.

Obserwowane działania niepożądane po stosowaniu wypełniaczy są pochodną wielu czynników. Zasadniczo zależą od trzech zmiennych:

  • użytego preparatu (ilości i jakości),
  • stanu zdrowia pacjenta (współistniejące choroby lub alergie),
  • doświadczenia i wiedzy lekarza (w tym zdolności wyobrażenia efektu końcowego) (ryc. 1).


Aplikowana ilość wynika w głównej mierze z doświadczenia lekarza, ale też zależy od możliwości degradowalności preparatu. Działania niepożądane pojawiają się w przypadku nadmiaru wstrzykniętego preparatu – nadkorekcji lub niewłaściwego miejsca podania, a z punktu widzenia pacjenta w przypadku braku spełnienia zakładanych wymogów estetycznych. Jakość zastosowanego wypełniacza powinna być dobrze opisana i dostępna w charakterystyce produktu. Tradycyjnie wypełniacze możemy podzielić na nieulegające biodegradacji, ulegające wolnej biodegradacji oraz ulegające biodegradacji.

Do preparatów nieulegających biodegradacji należą:

  • silikon,
  • polimetylometakrylan z kolagenem bydlęcym,
  • polimetylometakrylan w kwasie hialuronowym,
  • poliakrylamid.

Obecnie odstępuje się od ich stosowania, ponieważ obarczone są stosunkowo częstym ryzykiem powikłań. Obserwuje się m.in. zaburzenia czucia w okolicy umieszczenia preparatu, może rozwinąć się odczyn zapalny czy też opóźniona reakcja alergiczna. Pon...

Kwas L-polimlekowy (PLLA) – syntetyczny polimer z rodziny α-hydroksykwasów – jest biokompatybilny i biodegradowalny. Nie powinien być stosowany w obrębie obszarów i poprzez obszary, które cechują się hiperdynamiczną pracą mięśni, ponieważ może to ...

Do preparatów ulegających biodegradacji można zaliczyć:

  • kwas hialuronowy (HA),
  • tłuszcz autologiczny.[1]

Zdecydowana większość wypełniaczy znajdujących się na rynku medycyny estetycznej to preparaty zawierające kwas hialuronowy (hialany), które są syntetycznymi odpowiednikami kwasu hialuronowego naturalnie występującego w organizmie w postaci hialuro...

Do góry