Aktualności

Wydarzyło się w dermatologii

Irena Fober

Siedziba w supercentrum

Trwają przygotowania do rozpoczęcia pierwszego etapu budowy Centrum Medycyny Nieinwazyjnej na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego GUMed. Pod koniec 2018 roku mają być gotowe trzy budynki dla kilku nowych klinik, etap ten obejmie również przeprowadzkę dermatologii i hematologii z Oddziałem Przeszczepowym, które dzisiaj znajdują się w miejscu, gdzie będzie prowadzona druga część inwestycji.

W czterech połączonych ze sobą budynkach będzie miejsce dla 20 klinik niezabiegowych, dzisiaj rozrzuconych na całym terenie centrum. Szacuje się, że budowa, łącznie z wyposażeniem, kosztować ma 600 mln zł, z czego 594 mln zł pochodzić będzie z budżetu państwa. Szpital razem z ukończonym już centrum będzie najnowocześniejszą placówką medyczną w województwie pomorskim.

Wymarzona specjalizacja

Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się systemowi kształcenia kadr medycznych. Wnioski pokontrolne wskazują na brak kompleksowej i perspektywicznej strategii, która powinna uwzględniać potrzeby zdrowotne społeczeństwa. Jeśli chodzi o kształcenie podyplomowe, okazuje się, że lekarze szczególnie chętnie wybierają specjalizacje w modnych dziedzinach, jak dermatologia, medycyna estetyczna czy kardiologia. Lekarze z taką specjalizacją mają większe szanse na znalezienie pracy w placówkach komercyjnych z oddziałami, gdzie wykonuje się wysoko wyceniane przez NFZ procedury.

Zdaniem NIK należy podjąć działania, które powstrzymają komercjalizowanie się niektórych specjalizacji. W tym celu można np. zobowiązać lekarzy do odpracowania rezydentury w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w placówce niekomercyjnej.

Rakoobrona na plaży

Przez cztery sierpniowe tygodnie wypoczywający na plaży Gdynia Śródmieście mogli bezpłatnie zbadać podejrzane znamiona i zapoznać się z zasadami profilaktyki czerniaka złośliwego. Dermatolodzy z Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii GUMed przeprowadzali konsultacje w ustawionym nad morzem namiocie Rakoobrony (jest to ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do młodzieży w wieku 14-19 lat).

Rakoobronę na plaży w Gdyni wspierali młodzi wolontariusze. Partnerem akcji był GUMed i Pomorski Inspektor Sanitarny, honorowy patronat nad projektem objęli: minister zdrowia, marszałek województwa pomorskiego oraz prezydent Gdyni. Z możliwości sprawdzenia znamion pod dermoskopem skorzystało również 361 uczestników festiwalu muzycznego Open’er.

Obciążeni długiem

Źle wyglądają finanse Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na kieleckim Czarnowie, jednej z największych placówek w kraju. Audyt wykazał stratę, która w ubiegłym roku sięgnęła 19 mln zł. Na minusie było aż 18 klinik, w tym klinika dermatologii, której dług wyliczono na 1,8 mln zł. Powodem finansowych tarapatów ma być zatrudnienie zbyt wielu lekarzy na 16-łóżkowym oddziale. Szpital został zobowiązany do przygotowania planu oszczędności. Pomysły są różne, np. sprzedaż niezagospodarowanej działki na terenie dawnego szpitala dziecięcego lub wydzierżawienie zewnętrznej firmie miejsc parkingowych.

Jedno miasto – dwa szpitale

Od wielu lat starostwo powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu próbuje połączyć dwa szpitale: kędzierzyński i kozielski. Proces scalania miał być szybki, lecz zabrakło pieniędzy. Dalsza przeprowadzka ma kosztować ok. 20 mln zł, a dla szpitala ważniejszą inwestycją jest dostosowanie bloku operacyjnego i OIOM do obowiązujących przepisów. Optymistyczny wariant, zakładający unijną dotację, przewiduje, że szpital zostanie scalony w 2018 roku. Wariant pesymistyczny, czyli kredyt bankowy zamiast dotacji, oznacza odłożenie przeprowadzki dermatologii i pozostałych dwóch oddziałów na wiele lat. Byłaby to trudna decyzja, ponieważ usytuowanie wszystkich oddziałów w jednym miejscu nie tylko ułatwia funkcjonowanie szpitala, ale w dalszej perspektywie daje też spore oszczędności.

Nowoczesny smog

Od kilku miesięcy można korzystać z nowej wersji strony internetowej z prognozą jakości powietrza w Małopolsce: powietrze.malopolska.pl/prognozy/. Uruchomiony przez urząd marszałkowski serwis ma nową szatę graficzną, poza tym uzupełniony został o dane z czterech kolejnych stacji pomiarowych – trzech w Krakowie i jednej w Tarnowie.

Na stronie można znaleźć informacje na temat bieżącego stanu zanieczyszczenia powietrza oraz dwudniową prognozę dla całego regionu i poszczególnych 23 miejscowości. Można też zaprenumerować e-mailowy newsletter o przekroczeniach norm i prognozowanym poziomie zanieczyszczenia (wiadomość codzienna, ostrzegawcza i alarmowa), a także pobrać bezpłatne aplikacje na urządzenia mobilne, umożliwiające śledzenie na bieżąco zanieczyszczenia powietrza w Krakowie, całej Polsce oraz w 200 miastach na świecie.

Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Do góry