Najnowsze badania

Objawy skórne przewlekłej choroby nerek

Lek. Paweł Traczewski

Przewlekła choroba nerek (PChN) może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania niemal wszystkich narządów i układów organizmu człowieka, ale najbardziej widoczne są objawy skórne. Chociaż u zdecydowanej większości pacjentów choroba nie jest w stadium wymagającym dializ, badania na temat objawów dermatologicznych PChN przeprowadzano prawie wyłącznie u chorych dializowanych. Ich wyników nie można odnosić wprost do chorych z mniej zaawansowaną PChN ze względu na odmienne parametry, np. niedokrwistość, stężenie mocznika w surowicy krwi czy kwasica. Mając to na uwadze, naukowcy z Uniwersytetu Sakarya w Turcji podjęli próbę uzupełnienia wiedzy medycznej na temat objawów skórnych w tej grupie pacjentów.

Do góry