Najnowsze badania

Niskoenergetyczny laser pomocny w zapobieganiu neuralgii popółpaścowej

Lek. Paweł Traczewski

Neuralgia popółpaścowa (postherpetic neuralgia – PHN) jest najczęstszym powikłaniem reaktywacji wirusa ospy wietrznej. Jej częstość waha się od 18 proc. u pacjentów w wieku 50 lat do 33 proc. u pacjentów wieku 80 lat. Dolegliwości mogą utrzymywać się ponad 30 dni po ustąpieniu objawów skórnych, a 30-50 proc. pacjentów doświadcza ich jeszcze po upływie roku. PHN może prowadzić do osłabienia aktywności społecznej i zawodowej, a także depresji. Mimo wielu prób nie opracowano dotąd w pełni skutecznej terapii kontrolowania objawów PHN, a badania poświęcone ewentualnym metodom profilaktyki nie przyniosły przełomu. Nie wykazano, by wczesne włączenie leków przeciwwirusowych, stosowanie trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych czy glikokortykosteroidów znacząco zmniejszało częstość występowania PHN. Jedną z nowych strategii w leczeniu nawracającego półpaśca jest zastosowanie niskoenergetycznego czerwonego lub podczerwonego światła lasera (low level laser therapy – LLLT), które pozwala na pośrednią deaktywację wirusa. Naukowcy z Chin przeprowadzili badanie w celu ustalenia, czy LLLT wpływa także na rozwój PHN.

Do góry