Opis przypadku

Zespół DRESS – różnorodność obrazu klinicznego

Lek. Karolina Kozicka

Dr n. med. Paweł Brzewski

Lek. Michał Andres

Prof. dr hab. med. Anna Wojas-Pelc

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UJ CM w Krakowie

Adres do korespondencji: Lek. Karolina Kozicka, Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii UJ CM, ul. Skawińska 8, 31-066 Kraków

Zespół DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms), czyli reakcja polekowa z towarzyszącą eozynofilią i objawami ogólnymi, jest rzadkim zespołem nadwrażliwości na leki. Należy do stanów nagłych w dermatologii. Charakteryzuje się długim okresem rozwoju, sięgającym ośmiu tygodni od zastosowania podejrzanego leku. Leki, które mogą brać udział w rozwoju zespołu, to m.in.: karbamazepina, fenytoina, lamotrygina, a także fenobarbital i allopurynol. Poza etiologią polekową czynnikiem sprawczym mogą być wirusy, najczęściej wymieniany jest HHV (human herpes virus).[1,2]

Zespół DRESS na ogół dotyczy dorosłych, w równym stopniu kobiet i mężczyzn. W postępowaniu terapeutycznym duże znaczenie mają identyfikacja i odstawienie podejrzanego leku, a w cięższych przypadkach stosowanie systemowych glikokortykosteroidów. Śmiertelność w zespole DRESS może sięgać 38 proc. i zależy od zajęcia narządów wewnętrznych.[3]

Do Kliniki Dermatologii w Krakowie została przyjęta w trybie pilnym 63-letnia kobieta z powodu masywnych, uogólnionych zmian skórnych o charakterze rumieniowo-obrzękowo-grudkowym z tendencją do zlewania się. Część zmian była krwotoczna (ryc. 1-4). Zmianom skórnym towarzyszyły zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej o typie rumieniowo-krwotocznych plam na podniebieniu twardym. Kilka dni przed przyjęciem pacjentka gorączkowała do 39oC, następnie pojawiły się pierwsze zmiany skórne na dekolcie, które stopniowo uogólniły się i zajęły skórę całego ciała. W wywiadzie: miesiąc przed przyjęciem do szpitala pacjentka przyjmowała amoksycylinę z powodu infekcji górnych dróg oddechowych, z powodu zapalenia nerwu trójdzielnego stosowała karbamazepinę (przez 20 dni) oraz witaminy z grupy B. Ponadto z uwagi na dolegliwości bólowe policzka przyjmowała ibuprofen i paracetamol. W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono znacznie podwyższone parametry wątrobowe i eozynofilię (AlAT 892U/I, AspAT 277 U/l, GGTP 740 U/l, CRP 25,8 mg/L, prokalcytonina 0,36 ng/ml, eozynofile 500/µL).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

DRESS jest jedną z wielu form reakcji polekowych. Do kryteriów rozpoznania u pacjentów z osutką skórną i podających w wywiadzie przyjmowanie [...]

Do góry