Najnowsze badania

Leki biologiczne w ciąży?

Lek. Paweł Traczewski

Łuszczyca zwykła, jak pokazują badania, ma tendencję do poprawy w czasie ciąży, jednak u części pacjentek dochodzi wówczas do zaostrzenia choroby. Ponadto łuszczyca koreluje z przedwczesnym porodem, niską masą urodzeniową dzieci, nawracającymi poronieniami i większą częstością cięć cesarskich. Ze względu na potencjalnie teratogenne działanie pochodnych witaminy A i części leków immunosupresyjnych terapia nimi nie może być wdrożona u ciężarnych. Do terapii przeciwwskazanych w ciąży i u karmiących piersią należą także leki biologiczne. Jednakże wcześniejsze badania wskazują, że ekspozycja na te leki w I trymestrze ciąży nie zwiększa ryzyka wad płodu. Duńscy naukowcy opublikowali serię przypadków siedmiu pacjentek, które w czasie części lub całej ciąży były leczone biologicznie.

Do góry