Najnowsze badania

Jakie są objawy prodromalne trądziku odwróconego?

Lek. Paweł Traczewski

Trądzik odwrócony (hidradenitis suppurativa) jest przewlekłą chorobą zapalną objawiającą się nawracającymi, głównie w okolicach wyprzeniowych, cystami zapalnymi i przetokami z następczym bliznowaceniem. Patogeneza choroby pozostaje nieznana, ale uważa się, że dużą rolę odgrywa w niej podłoże genetyczne, palenie papierosów i zespół metaboliczny. Chociaż w piśmiennictwie często wspomina się o objawach prodromalnych, dotąd nie przeprowadzono żadnych badań w tym aspekcie. Zadania tego podjęli się naukowcy z Danii.

W szpitalu uniwersyteckim w Roskilde przeprowadzono badanie kwestionariuszowe z udziałem 72 dorosłych pacjentów. Badanych pytano o częstość, typ i moment pojawienia się objawów prodromalnych, a także stopień pewności, z jaką się wiąże ich wystąpie...

Do góry