Standardy postępowania

Choroba skóry i mięśni

Prof. dr hab. med. Anna Woźniacka

Lek. Magdalena Kutwin

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Pacjentka, lat 60, została przyjęta do kliniki dermatologicznej z powodu zmian rumieniowych na twarzy, tułowiu i kończynach górnych (ryc. 1, 2) oraz osłabienia siły mięśniowej, bólów stawów i mięśni, które pojawiły się dwa miesiące po pierwszych wykwitach skórnych. Chora skarżyła się ponadto na trudności w połykaniu pokarmów stałych i mowę dyzartryczną (niewyraźną, afoniczną, z tzw. przydźwiękiem nosowym). Do momentu wystąpienia objawów kobieta była ogólnie zdrowa, nie przyjmowała żadnych leków ani suplementów diety w stałych zleceniach.

W badaniach laboratoryjnych podwyższone wartości dotyczyły CK 1285 j./l (norma < 170), AST 88 j./l (norma < 32), ALT 44 j./l (norma < 33), GGTP 100 j./l (norma < 42), OB 28 mm/h (norma < 20), CRP 6,3 mg/l (norma < 5), ANA 1/320 z obecnością przeciwciał anty Ro52kD. W proteinogramie stwierdzono obniżoną wartość albumin i białka całkowitego do 63,9 g/l (N 66-83). Pozostałe parametry laboratoryjne, w tym morfologia, badanie ogólne moczu, glukoza, mocznik, kreatynina, elektrolity, GFR, pozostawały w granicach normy. Badania radiologiczne klatki piersiowej, USG jamy brzusznej, tarczycy, badanie ginekologiczne nie wykazały odchyleń od stanu prawidłowego. Konsultacja laryngologiczna uwzględniająca badanie wideolaryngostroboskopowe potwierdziła prawidłowy obraz morfologiczny i czynnościowy krtani. Badanie fibroskopowe górnych dróg oddechowych nie uwidoczniło zmian o charakterze rozrostowym w obrębie górnych dróg oddechowych.


W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić:

1. Zapalenie skórno-mięśniowe

2. Toczeń rumieniowaty układowy

3. Kontaktowe zapalenie skóry

4. Włośnicę

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zapalenie skórno-mięśniowe

Zapalenie skórno-mięśniowe (DM – dermatomyositis) to choroba o podłożu autoimmunologicznym z grupy idiopatycznych miopatii zapalnych. Charakteryzuje się obecnością zmian skórnych i/lub objawów zapalenia [...]

Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE – systemic lupus erythematosus) jest chorobą autoimmunizacyjną, w przebiegu której dysfunkcja narządowa powstaje na skutek odkładania się kompleksów [...]

Kontaktowe zapalenie skóry twarzy spowodowane alergenami powietrznopochodnymi

Obrzęki wokół oczu, rumień na twarzy, świąd, a niekiedy nadwrażliwość na promieniowanie słoneczne na początkowym etapie wykazują kliniczne podobieństwo do zapalenia skóry [...]

Włośnica

Włośnica (trichinellosis) to ciężka choroba pasożytnicza spowodowana zarażeniem włośniem krętym (Trichinella spiralis). Objawy uzależnione są od stopnia inwazji i charakteryzują się wysoką [...]

Polekowe zmiany skórne

Polekowe zmiany skórne mają najczęściej charakter osutek plamisto-grudkowych, umiejscowionych symetrycznie na tułowiu i kończynach. Rzadziej i w późniejszym czasie lokalizują się na twarzy. Pacjenci [...]

Komentarz

Całość obrazu klinicznego odpowiada rozpoznaniu zapalenia skórno-mięśniowego (dermatomyositis).

Do góry