Opis przypadku

Czy istnieje alergia na ryż?

Dr n. med. Marta Rachel

Klinika Alergologii Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie, Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

Adres do korespondencji: Dr Marta Rachel, I Klinika Alergologii, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, e-mail: rachel@popia.pl

Wprowadzenie: Alergia na ryż jest niezwykle rzadka pomimo jego powszechnej konsumpcji. Większość doniesień opisuje występowanie pokrzywki po kontakcie z surowym ryżem[1,2], a opisy przypadków reakcji nadwrażliwości po wdychaniu oparów gotowanego ryżu są pojedyncze.[3,4]

Cel pracy: Przedstawienie przypadku dziecka, u którego wystąpiła duszność w wyniku wdychania oparów gotowanego ryżu i bąbli pokrzywkowych po prowokacji doustnej ryżem.

Opis przypadku: 6-letni chłopiec diagnozowany w poradni alergologicznej z powodu występujących od ok. trzech miesięcy nawracających epizodów duszności.

Wnioski: Opis tego przypadku może być pomocny w ocenie występowania niezidentyfikowanej duszności u dzieci i dorosłych wystawionych na działanie oparów gotowanego ryżu lub innych produktów spożywczych zawierających ziarna ryżu.

Ryż (Oryza) to roślina z rodziny traw obejmująca 25 gatunków, wśród których występuje ponad 120 tys. odmian, i jest nasieniem roślin wiechlinowatych (Poaceae).

Oryza sativa jest najstarszą rośliną uprawną stanowiącą główny produkt żywnościowy dla prawie połowy populacji. Jako ziarno zbóż jest dominującą żywnością podstawową, zwłaszcza w Azji Wschodniej i Południowej, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i na Wyspach Zachodnich. Ryż uprawia się w ponad stu krajach. Znaczny obszar upraw jest zlokalizowany w krajach Azji Południowo-Wschodniej i na Półwyspie Indyjskim. Wśród podstawowych zbóż zajmuje pierwsze miejsce pod względem zbiorów i drugie po pszenicy pod względem powierzchni upraw.[1]

Na przestrzeni lat spożycie ryżu wzrasta w Europie, w tym w Polsce, ze względu na jego zdrowotne właściwości i większe upodobanie do dań azjatyckich, ale mimo to jest zdecydowanie mniejsze od spożycia w Hiszpanii lub Portugalii. Co ciekawe, przeważająca część ryżu w Polsce wcale nie pochodzi z Azji, lecz jest produkowana w Unii Europejskiej, głównie we Włoszech, Hiszpanii i Francji.

Najpowszechniejszym gatunkiem jest Oryza sativa (ryż siewny), w obrębie którego wyróżnia się dwa podgatunki:

  • indyjski,
  • japoński.


Podział ze względu na charakter upraw wyróżnia:

  • ryż zalewowy (padi), który podczas większości okresu wegetacyjnego musi być zanurzony do kilkunastu centymetrów w wodzie,
  • ryż górski, zwany także suchym, do uprawy którego niezbędna jest wilgotna gleba oraz odpowiedni poziom opadów atmosferycznych w okresie wegetacji.


Woda i odpowiednia temperatura to dwa podstawowe czynniki determinujące lokalizację upraw.

W przeciwieństwie do szerokiego spożycia alergia na ryż wydaje się wyjątkowo rzadka, a tylko kilka przypadków nadwrażliwości, w których pośredniczy IgE, zostało opublikowanych. Większość objawów dotyczyła zapalenia błony śluzowej nosa, obturacyjne...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Chłopiec z CI PI, urodzony o czasie siłami natury, z masą urodzeniową 3750 g, Ap. 10 pkt. Wywiad rodzinny w kierunku [...]

Dyskusja

W związku ze zmianą stylu życia i modernizacją środowiska, jak również w wyniku złożonych interakcji genetycznych, kulturowych i społeczno-ekonomicznych obserwuje się [...]

Podsumowanie

Alergia pokarmowa podobnie jak inne choroby atopowe jest złożoną jednostką, w której wzajemne oddziaływanie czynników genetycznych, epigenetycznych i środowiskowych powoduje objawy [...]

Do góry